Maximale vergoeding buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012

Bij besluit van 5 april 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 150) is een wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen normeert. De wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking. Onduidelijkheid hoogte van de incassokosten De nieuwe wet moet voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de incassokosten en moet geschillen daarover beperken. Er …

Maximale vergoeding buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012 Lees verder »