9 februari 2020

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt. Deze fiscale winst is vrijgesteld als aan drie voorwaarden wordt voldaan: er moet …

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord Lees meer »

De exceptio plurium litis consortium

de heer mr. V.H.B. Kruit en mevrouw C.A.A. de Bruijn 1. Inleiding Wie vreest dat in de procedure onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn of haar belang, kan zich in die procedure voegen of tussenkomen. Op grond van artikel 217 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: ’Rv’) kan voeging en tussenkomst worden gevorderd door ieder die …

De exceptio plurium litis consortium Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten