Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu!

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, benoemt de Rechtbank een curator die het faillissement afwikkelt. Eén van de taken van de curator is het onderzoeken van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hebben de bestuurders juist gehandeld en de op hen rustende verplichtingen vervuld? Wanneer dat niet het geval is, kunnen de bestuurders …

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu! Lees verder »