HAUT Legal & Tax advocaten

Aandeelhouder uitkopen of onstlag bestuurder

Aandeelhouder uitkopen of onstlag bestuurder

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Aandeelhouder uitkopen of ontslag bestuurder

Het kan in alle soorten ondernemingen voorkomen. De aanvankelijk goede verhoudingen tussen aandeelhouders kunnen na verloop van tijd verstoord raken. Soms kan de onderlinge verhouding worden hersteld met n een goed gesprek, het maken van nadere afspraken of met behulp van een mediator. Maar het gebeurt ook dat de verhoudingen zo verstoord zijn dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar komt. Misschien is dan de enige oplossing nog het vertrek van één of meer van de aandeelhouders. De wet kent een drietal procedures als het gaat om de uitkoop of uitstoting van aandeelhouders.

Uittredingsprocedure

Via de uittredingsprocedure kan een aandeelhouder van zijn medeaandeelhouder eisen dat deze zijn aandelen overneemt. De uittredende aandeelhouder kan dit in gang zetten als hij in zijn rechten of belangen wordt geschaad door gedragingen van de andere aandeelhouder. Deze wijze van uittreding kan bijvoorbeeld een oplossing bieden als u als minderheidsaandeelhouder bij belangrijke beslissingen steeds gepasseerd wordt door een meerderheidsaandeelhouder.

“Squeeze-out”-procedure

Via de squeeze-out procedure kan een aandeelhouder van een andere aandeelhouder verlangen dat hij zijn aandelen verkoopt. De verzoekende aandeelhouder moet dan wel minstens 33% van de aandelen bezitten. Deze procedure zal alleen slagen als de uit te stoten aandeelhouder zich zodanig gedraagt dat het belang van de vennootschap wordt geschaad, waardoor niet kan worden toegestaan dat hij langer aandeelhouder blijft.

Uitstoorprocedure door 95%-aandeelhouder

Ook kent de wet de mogelijkheid voor een aandeelhouder met ten minste 95% van aandelen en stemrecht, om de andere aandeelhouder uit te stoten. Dan moet er wel een redelijke prijs voor de aandelen worden betaald. Een rechter zal de vordering alleen afwijzen 1) als de minderheidsaandeelhouder door de overdracht ernstige schade lijdt, 2) de minderheidsaandeelhouder een aandeel heeft waaraan de statuten een bijzonder zeggenschapsrecht verbindt of 3) de meerderheidsaandeelhouder eerder afstand heeft gedaan om deze uitkoopvordering in te stellen.

Advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA, bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

[mensen-blog]
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten