Aandeelhouder uitkopen of onstlag bestuurder

Aandeelhouder uitkopen of onstlag bestuurder

Het kan in alle soorten ondernemingen voorkomen. De aanvankelijk goede verhoudingen tussen aandeelhouders kunnen na verloop van tijd verstoord raken. Soms kan de onderlinge verhouding worden hersteld met n een goed gesprek, het maken van nadere afspraken of met behulp van een mediator. Maar het gebeurt ook dat de verhoudingen zo verstoord zijn dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar komt. Misschien is dan de enige oplossing nog het vertrek van één of meer van de aandeelhouders. De wet kent een drietal procedures als het gaat om de uitkoop of uitstoting van aandeelhouders.

Uittredingsprocedure

Via de uittredingsprocedure kan een aandeelhouder van zijn medeaandeelhouder eisen dat deze zijn aandelen overneemt. De uittredende aandeelhouder kan dit in gang zetten als hij in zijn rechten of belangen wordt geschaad door gedragingen van de andere aandeelhouder. Deze wijze van uittreding kan bijvoorbeeld een oplossing bieden als u als minderheidsaandeelhouder bij belangrijke beslissingen steeds gepasseerd wordt door een meerderheidsaandeelhouder.

“Squeeze-out”-procedure

Via de squeeze-out procedure kan een aandeelhouder van een andere aandeelhouder verlangen dat hij zijn aandelen verkoopt. De verzoekende aandeelhouder moet dan wel minstens 33% van de aandelen bezitten. Deze procedure zal alleen slagen als de uit te stoten aandeelhouder zich zodanig gedraagt dat het belang van de vennootschap wordt geschaad, waardoor niet kan worden toegestaan dat hij langer aandeelhouder blijft.

Uitstoorprocedure door 95%-aandeelhouder

Ook kent de wet de mogelijkheid voor een aandeelhouder met ten minste 95% van aandelen en stemrecht, om de andere aandeelhouder uit te stoten. Dan moet er wel een redelijke prijs voor de aandelen worden betaald. Een rechter zal de vordering alleen afwijzen 1) als de minderheidsaandeelhouder door de overdracht ernstige schade lijdt, 2) de minderheidsaandeelhouder een aandeel heeft waaraan de statuten een bijzonder zeggenschapsrecht verbindt of 3) de meerderheidsaandeelhouder eerder afstand heeft gedaan om deze uitkoopvordering in te stellen.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten