Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief vaststaan doordat hoger beroep niet meer mogelijk is) alsnog aan te laten passen.

Het komt regelmatig voor dat een van de partijen de rechtbank niet volledig informeert. Ook kan het gebeuren dat partijen zijn gegaan van een verkeerde toekomstverwachting. Indien de rechterlijke uitspraak door deze onvolledige of foutieve gegevens vanaf haar aanvang niet heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven is deze vatbaar voor wijziging of intrekking. Indien de onjuiste gegevens er toe hebben geleid dat de rechterlijke uitspraak pas na een bepaalde periode niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven is er dus geen grond voor een beroep op artikel 1:401 lid 4 BW.

Wellicht heeft het aan u zelf gelegen dat de rechter van onjuiste gegevens is uitgegaan. U heeft bijvoorbeeld geen verweer gevoerd tegen een alimentatieverzoek van uw ex-partner of u heeft zelf nagelaten belangrijke financiële gegevens in de procedure te brengen. Ook dan is het mogelijk de beschikking te laten intrekken of aan te laten passen. Ook kan u niet tegengeworpen worden dat u heeft nagelaten om in hoger beroep te gaan.

In een procedure ex. artikel 1:401 lid 4 dient u aannemelijk te maken dat is uitgegaan van onjuiste gegevens en dat daardoor de alimentatie onjuist is vastgesteld.

Voorbeelden

U bent bijvoorbeeld ondernemer en in de echtscheidingsprocedure heeft uw ex-partner gesteld dat u jaarlijks een winst uit onderneming genereert van € 100.000. U heeft niet, of onvoldoende, verweer gevoerd en de rechtbank is hierdoor uitgegaan van de stellingen van uw ex-partner. Achteraf blijkt dat de winst uit onderneming gemiddeld niet hoger was dan € 50.000. Aan de hand van jaarrekeningen en belastingaangiften kunt u dit aantonen. U betaalt hierdoor al enkele jaren teveel partneralimentatie. Op grond van artikel 1:401 lid 4 kunt u, via een advocaat, een verzoekschrift indienen en verzoeken om de beslissing van de rechter te laten wijzigen. U moet aantonen van welke gegevens de rechtbank in eerste instantie is uitgegaan en aantonen dat deze gegevens onjuist zijn. Ook zult u bewijsstukken van de juiste gegevens moeten inbrengen.

Ook kunt u er na enige tijd achter komen dat uw ex-partner bijverdiensten heeft (gehad). Indien de rechter hiervan niet op de hoogte was, kunt u wellicht een beroep doen op artikel 1:401 lid 4 BW.

Advies

Wellicht vermoedt u dat ook uw alimentatie in het verleden op grond van juiste of onvolledige gegevens is vastgesteld. Het kan zijn dat u daarom te weinig alimentatie heeft ontvangen of juist teveel alimentatie heeft betaald. U kunt contact opnemen met HAUT Legal & Tax.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten