Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Gepubliceerd op: 30/11/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief vaststaan doordat hoger beroep niet meer mogelijk is) alsnog aan te laten passen.

Het komt regelmatig voor dat een van de partijen de rechtbank niet volledig informeert. Ook kan het gebeuren dat partijen zijn gegaan van een verkeerde toekomstverwachting. Indien de rechterlijke uitspraak door deze onvolledige of foutieve gegevens vanaf haar aanvang niet heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven is deze vatbaar voor wijziging of intrekking. Indien de onjuiste gegevens er toe hebben geleid dat de rechterlijke uitspraak pas na een bepaalde periode niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven is er dus geen grond voor een beroep op artikel 1:401 lid 4 BW.

Wellicht heeft het aan u zelf gelegen dat de rechter van onjuiste gegevens is uitgegaan. U heeft bijvoorbeeld geen verweer gevoerd tegen een alimentatieverzoek van uw ex-partner of u heeft zelf nagelaten belangrijke financiële gegevens in de procedure te brengen. Ook dan is het mogelijk de beschikking te laten intrekken of aan te laten passen. Ook kan u niet tegengeworpen worden dat u heeft nagelaten om in hoger beroep te gaan.

In een procedure ex. artikel 1:401 lid 4 dient u aannemelijk te maken dat is uitgegaan van onjuiste gegevens en dat daardoor de alimentatie onjuist is vastgesteld.

Voorbeelden

U bent bijvoorbeeld ondernemer en in de echtscheidingsprocedure heeft uw ex-partner gesteld dat u jaarlijks een winst uit onderneming genereert van € 100.000. U heeft niet, of onvoldoende, verweer gevoerd en de rechtbank is hierdoor uitgegaan van de stellingen van uw ex-partner. Achteraf blijkt dat de winst uit onderneming gemiddeld niet hoger was dan € 50.000. Aan de hand van jaarrekeningen en belastingaangiften kunt u dit aantonen. U betaalt hierdoor al enkele jaren teveel partneralimentatie. Op grond van artikel 1:401 lid 4 kunt u, via een advocaat, een verzoekschrift indienen en verzoeken om de beslissing van de rechter te laten wijzigen. U moet aantonen van welke gegevens de rechtbank in eerste instantie is uitgegaan en aantonen dat deze gegevens onjuist zijn. Ook zult u bewijsstukken van de juiste gegevens moeten inbrengen.

Ook kunt u er na enige tijd achter komen dat uw ex-partner bijverdiensten heeft (gehad). Indien de rechter hiervan niet op de hoogte was, kunt u wellicht een beroep doen op artikel 1:401 lid 4 BW.

Advies

Wellicht vermoedt u dat ook uw alimentatie in het verleden op grond van juiste of onvolledige gegevens is vastgesteld. Het kan zijn dat u daarom te weinig alimentatie heeft ontvangen of juist teveel alimentatie heeft betaald. U kunt contact opnemen met HAUT Legal & Tax.

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten