Adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement: hoe zit dat?

Een onderneming met 50 of meer werknemers dient op grond van de wet verplicht een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Op deze manier kunnen werknemers via de OR invloed uitoefenen op besluiten die – onder meer – door het bestuur van de onderneming worden genomen. Eén van de middelen die de OR kan gebruiken, is het adviesrecht van art. 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit recht houdt onder meer in dat het bestuur bij bepaalde besluiten om het advies van de OR moet vragen. Maar geldt dit adviesrecht onbeperkt en bijvoorbeeld ook tijdens een faillissement?

In de zaak OR DA/DA boog de Hoge Raad zich over dit vraagstuk. Onder meer stond centraal in hoeverre de curator gehouden is de WOR na te leven wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard.

Feiten van de zaak

DA Holding en Holland Pharma voerden in 2015 gesprekken omtrent de overname van delen van de activiteiten van DA Retailgroep. Holland Pharma was een onderdeel van het Mosadex-concern. DA Retailgroep verkeerde op dat moment financieel niet in goed weer en eind 2015 werd surseance van betaling verleend aan DA Retailgroep en Retail SSC. Nadat het faillissement van DA Retailgroep en Retail SSC op 29 december 2015 werd uitgesproken, heeft de curator het bod van NDS op de activa van de faillieten geaccepteerd, terwijl er biedingen waren met een hoger koopprijs. De OR meende dat zij ten onrechte niet in de besluitvorming werd betrokken en heeft na de koop door NDS een procedure gestart bij de Ondernemingskamer (OK). De OK heeft de OR in het ongelijk gesteld, nu volgens de OK het adviesrecht van de OR tijdens een faillissement niet zou gelden.

Oordeel Hoge Raad: adviesrecht OR óók tijdens faillissement

De Hoge Raad oordeelde dat het faillissement van een onderneming niet automatisch betekent dat de onderneming daarmee opgehouden is met bestaan. Gedurende een faillissement is de curator de ondernemer in de zin van de WOR. Om die reden is de curator ertoe gehouden de WOR tijdens het faillissement na te leven. Dat betekent dat over het algemeen de curator het adviesrecht van de WOR dient te respecteren.

In onderhavige situatie gold echter het adviesrecht van de OR niet. Dit, omdat volgens de Hoge Raad het adviesrecht van de OR niet ziet op besluiten tot verkoop van goederen op de voet van art. 176 Fw en op het besluit tot ontslag van werknemers op de voet van art. 40 Fw. Volgens de Hoge Raad zijn de handelingen van de curator op dat moment gericht tot het liquideren van de onderneming ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Door het adviesrecht van de WOR beschermde belangen dienen in een dergelijk geval te wijken voor het belang van de gezamenlijke schuldeisers.
Tenslotte voegt de Hoge Raad hieraan toe dat niet alle voorschriften uit de WOR verenigbaar zijn met het faillissementsrecht. Zo mag de curator afwijken van de formele vereisten uit leden 2 t/m 6 van artikel 25 WOR als de omstandigheden van het geval dit vergen.

Advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht

HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het insolventie- en ondernemingsrecht. Het kantoor kent curatoren die in verschillende grote faillissementen als curator zijn benoemd en gedegen ervaring hebben binnen het ondernemingsrecht. Mocht u naar aanleiding van dit blog nog een vraag hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor!

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten