Advocaat financieel en fiscaal recht in Hoofddorp

Advocaat financieel en fiscaal recht in Hoofddorp

Financiële/Fiscale juridische expertise

Haut Legal & Tax is gespecialiseerd in fiscaal en financieel recht. Onze advocaten beschikken over een gedegen fiscale en cijfermatige kennis. Hierdoor onderscheiden wij ons van andere kantoren. Zij zijn als geen ander in staat om jaarrekeningen en belastingaangiften te kunnen lezen en beoordelen. Graag geven wij enkele voorbeelden waarbij u een advocaat met expertise op fiscaal en financieel recht nodig kunt hebben:

Geschillen met financieel of fiscaal adviseurs

Fouten van uw accountant of boekhouder kunnen u veel geld kosten in de vorm van een boete of een naheffingsaanslag. Onder omstandigheden is het mogelijk om de adviseur hiervoor aansprakelijk te stellen. Onze advocaten hebben ruime ervaring met deze procedures en kunnen de adviseurs daar waar noodzakelijk op een gelijk speelveld bestrijden.

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders onderling dan wel tegen elkander

Deze conflicten komen in de praktijk vaak voor en kunnen de onderneming ernstige schade berokkenen dan wel zelfs uiteindelijk tot een faillissement van de onderneming leiden. Het is dan van belang dat de betrokken partijen juridische bijstand krijgen van een advocaat die niet alleen kennis draagt van het ondernemingsrecht, maar tevens de financiële situatie van de onderneming aan de hand van de beschikbare financiële informatie goed kan beoordelen. Bij ons kantoor bent u hiervoor aan het juiste adres.

Geschillen met de Belastingdienst/belastingcontrole

Bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst is het van belang om een advocaat in te schakelen die met deze controles ervaring heeft en uw rechten zoveel als mogelijk kan veiligstellen. De Belastingdienst zal naar aanleiding van het onderzoek veelal een informatiebeschikking afgeven, die grote gevolgen heeft voor uw bewijspositie. Een informatie beschikking leidt tot omkering van de bewijslast. Het is dus zaak hier als het maar enigszins kan bezwaar tegen aan te tekenen. Voor het verlenen van bijstand in deze zaken is het wederom van belang dat uw advocaat over fiscale kennis en ervaring beschikt. Soms is het ook nodig om de rechtbank in te schakelen. De advocaten van Haut Legal & Tax hebben ruimschoots ervaring met procedures tegen de Belastingdienst.

Echtscheidingen

In gevallen waar bij de scheiding een onderneming betrokken is is het van belang dat uw advocaat naast kennis over het huwelijksvermogensrecht tevens over kennis beschikt op fiscaal en financieel gebied. Immers bij het vaststellen van de alimentatie zal niet alleen het arbeidsinkomen van partijen een rol van betekenis spelen maar tevens de winstcapaciteit van de onderneming. En ook bij de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen zal de waardering van de onderneming een belangrijk issue zijn, waarbij boekhoudkundige en financiële expertise onontbeerlijk is.

Duidelijk advies, helderheid over kosten

Wij vinden het belangrijk dat geschillen in goed overleg tussen de partijen worden opgelost. Door onze individuele en persoonlijk aanpak lukt dit vaak, maar soms is een procedure onvermijdelijk. Dan zijn wij er voor u. Wij staan voor duidelijkheid en transparantie en geven van tevoren inzicht in de kosten. In bepaalde gevallen hanteren wij ook wel vaste prijsafspraken, waardoor u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Informeer vrijblijvend

Bent u op zoek naar een advocaat financieel en fiscaal recht in de regio van Hoofddorp, neem dan contact op met Haut Legal & Tax. Wij staan u graag te woord om u te informeren over alle mogelijkheden.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten