Afbreken onderhandelingen

Gepubliceerd op: 16/11/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Sunweb Group ziet af van overname Corendon. Te laat? 

In juni 2019 maakte reisorganisatie Sunweb Group bekend de touroperator-activiteiten van Corendon in Nederland en België en Corendon Dutch Airlines te willen overnemen. Partijen hebben maanden op de laatste stap in het proces – het verkrijgen van de benodigde goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt – gewacht. Nu de ACM haar akkoord heeft gegeven, heeft Sunweb Group te kennen gegeven toch van de deal af te willen zien, omdat zij niet aan de eisen om de transactie af te ronden kan voldoen.
Corendon stelt dat reeds aan alle voorwaarden voldaan is maar dat Sunweb Group wil weglopen van de overname vanwege de coronacrisis. Corendon heeft in dit kader een kort geding aangespannen. De kortgedingrechter zal zich moeten buigen over de vraag of Sunweb Group zich rechtsgeldig uit deze (miljoenen)deal heeft kunnen terugtrekken.

Beginsel van Contractsvrijheid

In principe geldt in Nederland het beginsel van contractsvrijheid. Dit beginsel brengt met zich dat partijen in beginsel vrij zijn om met elkaar in onderhandeling te treden en in beginsel ook vrij zijn om deze weer af te breken. Uit de rechtspraak blijkt echter dat het afbreken van onderhandelingen onder bepaalde omstandigheden onredelijk kan zijn voor één van de partijen als de onderhandelingen al zover zijn gevorderd dat die partij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen. Partijen komen volgens rechtspraak in de onderhandelingsfase tot elkaar te staan in een bijzondere door de goede trouw beheerste rechtsverhouding, waarbij rekening dient te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de afbrekende partij tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen. Van belang is dus of het stadium van de onderhandelingen al zo ver gevorderd was dat Corendon er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen. Omdat partijen de deal helemaal rond hadden en alleen nog de goedkeuring van de ACM moesten verkrijgen, zal Corendon naar alle waarschijnlijkheid stellen dat dit het geval is.

Onvoorziene omstandigheden

Als de afbrekende partij bij de wederpartij het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt heeft dat een overeenkomst tot stand zal komen, dan nog kan het belang van de afbrekende partij prevaleren om de onderhandelingen te mogen afbreken, bijvoorbeeld als zich in de loop van de onderhandelingen ‘onvoorziene omstandigheden’ hebben voorgedaan. Dergelijke onvoorziene omstandigheden kunnen de afbrekende partij een goede reden geven de onderhandelingen te mogen afbreken. Zo ging het in de zaak De Ruiterij/MBO om onderhandelingen over de uitbreiding van een hotel in Maastricht. Tijdens de onderhandelingen stortte de economie in, en in het bijzonder de hotelmarkt in Maastricht, zodat een uitbreiding van het hotel zinloos zou zijn. De Hoge Raad merkte dit gegeven aan als een ‘onvoorziene omstandigheid’ die het afbreken van de onderhandelingen kon rechtvaardigen. Sunweb Group zal mogelijk aandragen dat het uitbreken van de coronacrisis een dergelijke onvoorziene omstandigheid is waardoor haar belang om de onderhandelingen te mogen afbreken prevaleert.

Schadevergoeding?

Indien de rechter oordeelt dat de onderhandelingen niet hadden mogen worden afgebroken en er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden, kan schadevergoeding toegewezen worden aan Corendon. Dit kan vergoeding zijn in het kader van de investeringen die Corendon reeds vooruitlopend op de totstandkoming van de overeenkomst heeft gemaakt (vergoeding van het negatief contractsbelang). Tevens kan de schade worden berekend door het positief contractsbelang vast te stellen: wat zou Corendon aan inkomsten en omzet binnen hebben gekregen als de overeenkomst wel zou zijn gesloten?

Ben je nu onderhandelingen aan het voeren maar wil je er eigenlijk onderuit? Of heb je andere vragen over pre-contractuele aansprakelijkheid? Neem dan gerust contact (023-5310060) met een van ons op.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Echtscheidingsrecht, Nieuws
Leestijd: 4 minuten Kunt u niet langer uw alimentatie betalen en dreigt u in financiële problemen te raken indien de alimentatie niet met spoed wordt verminderd? Gaat het tijdelijk of blijvend slecht met uw onderneming waardoor u de alimentatie niet kunt…
01-10-2018
Nieuws
Leestijd: 3 minuten De stress over het invullen van de belastingaangifte is nog maar net achter de rug. Binnenkort ontvangen velen weer de blauwe enveloppe met daarin een aanslag gebaseerd op de ingevulde gegevens. Maar achterover zitten is er dan nog…
25-06-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten