Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan te maken. Lukt dit niet en blijft het faillissement van kracht, dan is het aanbieden van een faillissementsakkoord een mogelijkheid om het faillissement te laten eindigen. In dit blog sta ik stil bij het faillissementsakkoord.

Het akkoord

First things first: bij een faillissementsakkoord is het van belang om te weten dat een dergelijk akkoord uitsluitend door de failliet zelf kan worden aangeboden. Indien de gefailleerde partij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.)) is, dan biedt het bestuur dit namens de gefailleerde aan. Daarnaast geldt dat het akkoord moet worden voorgelegd aan de concurrente schuldeisers die een vordering hebben welke niet is betwist. Wanneer een faillissement wordt uitgesproken en de diverse schuldeisers zijn of haar vordering indienen, dan registreert de curator deze vordering onder de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. Tijdens een te houden verificatievergadering worden de door de schuldeisers ingediende vorderingen ‘geverifieerd’. De kans is alsdan aanwezig dat een aantal ingediende vorderingen niet worden erkend. Nadat de ingediende vorderingen zijn geverifieerd en erkend, wordt het akkoord ter stemming voorgelegd.

Een faillissementsakkoord wordt (behoudens eventueel misbruik of bedrog) aangenomen, indien een gewone meerderheid van de concurrente schuldeisers die tezamen ten minste de helft van het totale bedrag van deze schuldeisers vertegenwoordigen met het akkoord hebben ingestemd (quorum en quota). De helft plus één van de concurrente schuldeisers dient dus in te stemmen met het akkoord en dit aantal dient de helft plus één van de totale concurrente schuldenlast te vertegenwoordigen. In beginsel kunnen uitsluitend concurrente schuldeisers meestemmen. Schuldeisers met een preferente positie vallen hier derhalve niet onder, tenzij zij afstand doen van hun voorrangspositie.

Wanneer het akkoord is geslaagd doordat de wettelijk vereiste meerderheid van de schuldeisers heeft ingestemd, dan wordt het akkoord in beginsel door de rechtbank gehomologeerd. Dit betekent dat het kracht heeft richting alle concurrente schuldeisers, ook de schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd en/of tegen hebben gestemd. Na homologatie eindigt het faillissement.

Tip

Het is van belang om bij het aanbieden van een faillissementsakkoord de communicatie met alle betrokken partijen, waaronder de concurrente schuldeisers en de curator, goed te onderhouden. De ervaring leert dat een concurrente schuldeiser vrijwel nooit haar vordering/schuld betaald krijgt. Om deze reden is het van belang om als aanbieder van een eventueel akkoord kenbaar te maken dat een concurrente schuldeiser vaak gebaat is bij instemming met het aangeboden akkoord.

Slechts één keer de kans voor een faillissementsakkoord

Verder is het van belang dat een faillissementsakkoord slechts één keer kan worden aangeboden. Om deze reden is het van cruciaal belang dat het traject secuur en deskundig wordt doorlopen. Juridische bijstand ter zake is om deze reden aan te raden.

Advocaat insolventierecht ondernemingsrecht

HAUT Legal is een advocatenkantoor en met 5 curatoren een specialist op het gebied van het insolventierecht. Mocht u naar aanleiding van dit blog nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Ik praat u graag bij!

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten