Algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19

Gepubliceerd op: 20/08/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Voor een algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 zijn aparte regels (de noodwet) opgesteld.  De noodwet maakt het mogelijk met het oog op de gevolgen van het houden van fysieke bijeenkomsten, in verband met de uitbraak van Covid-19, om de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 virtueel te laten plaatsvinden. Door deze noodwet is het mogelijk om de statutaire bepalingen van de onderneming ten aanzien van het fysiek bijeenkomen van de algemene vergadering van aandeelhouders buiten toepassing te laten.

De virtuele AVA

Op basis van de noodwet kan het bestuur van een onderneming bepalen dat iedere aandeelhouder bevoegd is om, in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde, langs elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Indien het bestuur hiervoor kiest moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Bij oproeping van de AVA dient te worden vermeld dat een algemene vergadering wordt gehouden welke uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is;
  • De aandeelhouders zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de AVA schriftelijk of elektronisch in staat gesteld vragen te kunnen indienen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

Vooraf ingediende vragen moeten uiterlijk tijdens de AVA worden beantwoord, en de antwoorden worden (al dan niet voorafgaande aan de AVA) op de website van de vennootschap geplaatst of op andere wijze elektronisch kenbaar gemaakt. Het bestuur dient zich op basis van de noodwet in te spannen dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Elektronisch stemmen

Het bestuur van de onderneming kan op basis van de noodwet bepalen dat het stemrecht slechts langs elektronische weg kan worden uitgeoefend. Dit wordt bij de oproeping vermeld. Van belang is dat wanneer een aandeelhouder, ondanks de inspanningen van het bestuur, niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan de virtuele AVA, dit de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten niet aantast.

Terugwerkende kracht

De noodwet heeft terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Indien een AVA is gehouden voordat de wet in werking is getreden en met betrekking tot die vergadering gebruik is gemaakt van elektronische middelen terwijl de statuten dat niet toestaan, worden de in die vergadering genomen besluiten geacht geldig te zijn, voor zover zij op grond van de noodwet geldig zouden zijn. De noodwet vervalt op 1 september 2020. Deze datum kan steeds met twee maanden worden verlengd indien het door de Covid-19 situatie onwenselijk blijft de AVA fysiek te laten plaatsvinden.  We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen dienaangaande.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten De gevolgen van een echtscheiding voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek kunnen groot zijn. Soms wordt na echtscheiding het huis aan één van de partners toegedeeld in andere gevallen wordt het woonhuis verkocht. De fiscale gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek worden hieronder…
20-01-2014
Nieuws
Leestijd: 3 minuten [vc_row][vc_column][vc_column_text] De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Een DGA…
10-11-2014
Fiscaal recht
Leestijd: < 1 minuut Eerder hebben wij een blog geschreven over de vergaande mogelijkheden welke door de Belastingdienst worden geboden voor uitstel van betaling van belastingen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat indien voor een periode van maximaal 3 maanden uitstel…
23-03-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten