Alimentatie tijdens corona: kas van de vennootschap is niet de kas van de bestuurder

Gepubliceerd op: 16/06/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Het gerechtshof Den Haag heeft op 27 mei 2020 voor het eerst de gevolgen van de coronacrisis behandeld in een alimentatiegeschil. De uitspraak op voorlopige voorzieningen ziet specifiek op de omzetdaling van een bloemenbedrijf, waardoor een dividenduitkering in de holding van de man niet mogelijk is. Hierdoor voert de man aan dat zijn inkomen zodanig daalt dat hij in een noodsituatie terecht komt als de in het verleden vastgestelde alimentatie gehandhaafd blijft.

De omstandigheden en het verzoek

In deze zaak was van belang dat de man middels zijn holding bestuurder is van een werkmaatschappij, welke handelt in lelies. De holding heeft een belang van 45% in de werkmaatschappij. De man voerde aan dat door de coronacrisis de omzet in de werkmaatschappij is stilgevallen, wat tot gevolg heeft dat de man vanuit zijn holding geen dividend meer kan uitkeren. Hierdoor heeft de man zijn salaris dat hij aan zichzelf uitkeert vanuit de holding moeten verlagen naar het minimale gebruikelijke loon voor een DGA.

Het belang van de vennootschap

De vrouw heeft betwist dat sprake was van een spoedeisend belang voor het treffen van een voorlopige voorziening. Het hof acht het spoedeisend belang van de man echter bewezen, doordat uit de btw-aangiften van de werkmaatschappij een aanzienlijk omzetverlies sinds maart 2020 blijkt. Hierdoor is onduidelijk of enig dividend kan worden uitgekeerd. Het hof verwijst daarvoor naar 2:216 lid 3 BW en 2:9 BW. Om te bepalen of de werkmaatschappij dividend kan uitkeren, dient een uitkeringstest plaats te vinden. Daarnaast vereist artikel 2:9 BW dat de bestuurder van een vennootschap primair het vennootschappelijk belang dient, waaronder de belangen van derden en de continuïteit van de vennootschap. Een opmerking van het hof is dat ‘de kas van de vennootschap niet de kas van de bestuurder’ is. Hierdoor mag van een redelijk handelend bestuurder worden verlangd dat hij tijdens de coronacrisis zeer behoedzaam omgaat met dividenduitkeringen.

Effect op de draagkracht van de man

In onderhavige zaak had de man echter niet inzichtelijk gemaakt waarom het een financiële noodzaak is voor de holding om het salaris van de man te verlagen. Dit had hij bijvoorbeeld met operationele kasstromen moeten onderbouwen. Hierdoor is voor de draagkrachtberekening wel uitgegaan van een gemiddeld salaris op basis van voorgaande jaren. Het hof heeft echter wel aangenomen dat in de gegeven omstandigheden geen dividenduitkeringen kunnen worden gedaan, waardoor de draagkracht van de man op nihil werd gezet en de daarmee ook (voorlopig) de partneralimentatie.

Conclusie

Dit is de eerste uitspraak geweest waarin de coronacrisis dus een effect heeft op een bestaande alimentatieverplichting. Het bewijst dat de bestaande alimentatieafspraken doorbroken kunnen worden, als de coronacrisis verstrekkende gevolgen heeft op jouw inkomen en/of jouw onderneming. In een eerdere blog schreven wij reeds over jouw mogelijkheden daarin. Voor meer informatie over jouw situatie kun je contact opnemen met Kevin Klokke via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Handel en contracten, Nieuws, Ondernemingsrecht
Leestijd: 2 minuten Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer nu toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register een feit is. Eerdere stemming werd uitgesteld omdat de kamer vraagtekens had bij de waarborging van de privacy van de in het…
03-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 2 minuten Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof! Wat geldt nu? Geboorteverlof In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de…
24-06-2020
Faillissementsrecht
Leestijd: 2 minuten De corona-crisis hakt er bij veel ondernemingen hard in. De overheid heeft sinds maart 2020 een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen. De verwachting is dat toch veel bedrijven ook de komende periode te maken zullen…
16-06-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax