Alimentatie tijdens corona: verlaging alimentatie (waarschijnlijk) van tijdelijke aard

Gepubliceerd op: 10/04/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

In een eerdere blog schreven wij al over het stappenplan voor het bewerkstelligen van een alimentatiewijziging tijdens de coronacrisis. Uiteraard is dit stappenplan nog altijd van kracht; immers gaat het vaak om spoedeisende gevallen en een wijziging wordt het snelst bewerkstelligd door een onderlinge overeenstemming. Een overeenstemming is echter niet altijd mogelijk, waardoor een gang naar de rechter soms onvermijdelijk is. De rechtbank Gelderland heeft in de afgelopen maanden een aantal uitspraken gedaan over verlaging van alimentatie vanwege de coronacrisis. In deze blog bespreken we deze uitspraken kort.

Coronacrisis een wijzigingsgrond voor aanpassing alimentatie?

Beide uitspraken zien op de wijziging van kinderalimentatie in verband met een daling van draagkracht door verlies van omzet. In de eerste uitspraak van 28 januari 2021 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1068) betrof het een horecaonderneming. De man (de alimentatiebetaler) stelt dat zijn inkomen is gewijzigd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de gedwongen sluiting van de horeca. Interessant is dat de rechtbank heeft aangenomen dat het inkomen van de man inderdaad is gedaald aan de hand van voorlopige cijfers (prognose) over het jaar 2020. Daarnaast wijkt de rechtbank af van het algemene uitgangspunt dat bij ondernemers de draagkracht dient te worden bepaald aan de hand van het gemiddelde van de behaalde winst uit de afgelopen jaren. Over het algemeen wordt op die manier namelijk tegemoet gekomen aan de schommelingen in de winst uit onderneming en zijn zowel goede als slechte jaren verdisconteerd in de aangehouden draagkracht. De rechtbank bepaalt in deze zaak echter dat ‘de bijzondere omstandigheden van de gevolgen van de coronapandemie’ maken dat alleen het resultaat over 2020 wordt betrokken bij de beoordeling van de draagkracht van de man.

Ook in de tweede uitspraak van 23 februari 2021 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1100) erkent de rechtbank dat de coronacrisis de reden is dat een alimentatieplichtige ondernemer in de evenementenbranche minder opdrachten heeft gehad in 2020 en dat daardoor zijn winst uit onderneming is gedaald. Op basis daarvan wordt tevens besloten tot wijziging van de alimentatie.

Hoe wordt de alimentatie aangepast?

In beide uitspraken wordt de alimentatie tijdelijk gewijzigd: namelijk tot 1 januari 2022, waarna de oorspronkelijke alimentatieverplichting weer herleeft. De rechtbank Gelderland haalt namelijk aan dat zij verwacht dat vanaf deze datum ‘in Nederland weer grotendeels het normale leven is opgestart’. Met name wordt veel vertrouwen uitgesproken in de vaccinatieplanning, waardoor de lockdownbeperkingen naar verwachting niet meer nodig zullen zijn. Hierdoor dienen de ondernemingen in 2022 weer op het oude niveau te kunnen draaien, aldus de rechtbank. Dit geldt dus zowel voor de horecabranche als de evenementenbranche en vanzelfsprekend elk andere sector die hard is getroffen door de coronacrisis. Indien het ook in 2022 niet mogelijk blijkt om de oorspronkelijke alimentatieverplichting na te komen in verband met tegenvallende omzetten, dan dient de alimentatieplichtige een nieuw verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Hierin dient dan opnieuw voldoende onderbouwd te worden dat en waarom de omzetten alsnog achterblijven.

Conclusie

Indien goed onderbouwd kan worden dat de coronacrisis de directe reden is van tegenvallende winstcijfers, dan is dit voldoende aanleiding om de alimentatie in ieder geval tijdelijk te herzien. Voor de periode na 1 januari 2022 dient een duurzame wijziging van omstandigheden te worden aangetoond, die de periode dat de coronacrisis nog voortduurt (naar verwachting) overstijgt. In een eerdere blog (https://hautlegal.nl/alimentatie-wijzigen-2015/) hebben wij de algemene gronden daarvoor uitgewerkt. Uiteraard verdient in deze tijden onderling overleg nog altijd de voorkeur. Voor juridische bijstand bij een verzoek tot verlaging kun je contact opnemen met Kevin Klokke via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Faillissement en herstructurering, Nieuws
Leestijd: 2 minuten Het jaar 2012 was zwaar en de crisis 2013 wordt mogelijk financieel nog zwaarder. In bepaalde branches, zoals de detailhandel, vallen ondernemingen met bosjes tegelijk om en kunnen enkel die ondernemingen overleven welke nog voldoende ‘vet op de botten’…
02-01-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten