Alimentatie tijdens corona: verlaging alimentatie (waarschijnlijk) van tijdelijke aard

In een eerdere blog schreven wij al over het stappenplan voor het bewerkstelligen van een alimentatiewijziging tijdens de coronacrisis. Uiteraard is dit stappenplan nog altijd van kracht; immers gaat het vaak om spoedeisende gevallen en een wijziging wordt het snelst bewerkstelligd door een onderlinge overeenstemming. Een overeenstemming is echter niet altijd mogelijk, waardoor een gang naar de rechter soms onvermijdelijk is. De rechtbank Gelderland heeft in de afgelopen maanden een aantal uitspraken gedaan over verlaging van alimentatie vanwege de coronacrisis. In deze blog bespreken we deze uitspraken kort.

Coronacrisis een wijzigingsgrond voor aanpassing alimentatie?

Beide uitspraken zien op de wijziging van kinderalimentatie in verband met een daling van draagkracht door verlies van omzet. In de eerste uitspraak van 28 januari 2021 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1068) betrof het een horecaonderneming. De man (de alimentatiebetaler) stelt dat zijn inkomen is gewijzigd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de gedwongen sluiting van de horeca. Interessant is dat de rechtbank heeft aangenomen dat het inkomen van de man inderdaad is gedaald aan de hand van voorlopige cijfers (prognose) over het jaar 2020. Daarnaast wijkt de rechtbank af van het algemene uitgangspunt dat bij ondernemers de draagkracht dient te worden bepaald aan de hand van het gemiddelde van de behaalde winst uit de afgelopen jaren. Over het algemeen wordt op die manier namelijk tegemoet gekomen aan de schommelingen in de winst uit onderneming en zijn zowel goede als slechte jaren verdisconteerd in de aangehouden draagkracht. De rechtbank bepaalt in deze zaak echter dat ‘de bijzondere omstandigheden van de gevolgen van de coronapandemie’ maken dat alleen het resultaat over 2020 wordt betrokken bij de beoordeling van de draagkracht van de man.

Ook in de tweede uitspraak van 23 februari 2021 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1100) erkent de rechtbank dat de coronacrisis de reden is dat een alimentatieplichtige ondernemer in de evenementenbranche minder opdrachten heeft gehad in 2020 en dat daardoor zijn winst uit onderneming is gedaald. Op basis daarvan wordt tevens besloten tot wijziging van de alimentatie.

Hoe wordt de alimentatie aangepast?

In beide uitspraken wordt de alimentatie tijdelijk gewijzigd: namelijk tot 1 januari 2022, waarna de oorspronkelijke alimentatieverplichting weer herleeft. De rechtbank Gelderland haalt namelijk aan dat zij verwacht dat vanaf deze datum ‘in Nederland weer grotendeels het normale leven is opgestart’. Met name wordt veel vertrouwen uitgesproken in de vaccinatieplanning, waardoor de lockdownbeperkingen naar verwachting niet meer nodig zullen zijn. Hierdoor dienen de ondernemingen in 2022 weer op het oude niveau te kunnen draaien, aldus de rechtbank. Dit geldt dus zowel voor de horecabranche als de evenementenbranche en vanzelfsprekend elk andere sector die hard is getroffen door de coronacrisis. Indien het ook in 2022 niet mogelijk blijkt om de oorspronkelijke alimentatieverplichting na te komen in verband met tegenvallende omzetten, dan dient de alimentatieplichtige een nieuw verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Hierin dient dan opnieuw voldoende onderbouwd te worden dat en waarom de omzetten alsnog achterblijven.

Conclusie

Indien goed onderbouwd kan worden dat de coronacrisis de directe reden is van tegenvallende winstcijfers, dan is dit voldoende aanleiding om de alimentatie in ieder geval tijdelijk te herzien. Voor de periode na 1 januari 2022 dient een duurzame wijziging van omstandigheden te worden aangetoond, die de periode dat de coronacrisis nog voortduurt (naar verwachting) overstijgt. In een eerdere blog (https://hautlegal.nl/alimentatie-wijzigen-2015/) hebben wij de algemene gronden daarvoor uitgewerkt. Uiteraard verdient in deze tijden onderling overleg nog altijd de voorkeur. Voor juridische bijstand bij een verzoek tot verlaging kun je contact opnemen met Kevin Klokke via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten