Alimentatie wijzigen 2015

Gepubliceerd op: 20/07/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Verzoek tot wijziging van alimentatie op grond van wijziging van omstandigheden.

In het geval dat u alimentatie ontvangt of dat u alimentatie dient te betalen is het in beginsel altijd mogelijk om een wijziging van de hoogte van de alimentatie te verzoeken (aan de rechtbank). Ook kan zowel een wijziging van de kinder- als partneralimentatie worden aangevraagd. Met een wijzigingsverzoek kan de alimentatie worden verlaagd of verhoogd.

Op welke gronden?

Indien de alimentatie is vastgesteld door een rechterlijke uitspraak dient een beroep te worden gedaan op artikel 1:401 lid 1 BW. Gemotiveerd zal moeten worden aangevoerd dat de uitspraak door een wijziging van omstandigheden niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Ook kan wijziging of intrekking van de uitspraak worden gevraagd als de uitspraak vanaf haar aanvang niet heeft voldaan de wettelijke maatstaven of wanneer bij de uitspraak is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Voor alimentatie die is vastgesteld door partijen onderling, met een alimentatieovereenkomst, bestaat nog een extra mogelijkheid. Wijziging kan eveneens verzocht worden indien de overeenkomst is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Ook indien in een dergelijke overeenkomst een niet wijzigingsbeding is opgenomen kan in bepaalde gevallen een verzoek tot wijziging worden gedaan. Er moet dan wel sprake zijn een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding kan worden gehouden. De toets is dus strenger, een kleine inkomensdaling zal over het algemeen niet voldoende zijn.

Ondernemers

Ondernemers hebben vaak een wisselend inkomen. Juist voor ondernemers is het belangrijk om kritisch te kijken of zij niet teveel alimentatie betalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Daling omzet
 • Stijging kosten
 • Wegvallen grote opdrachtgever
 • Ontstaan van schulden en aflossingsverplichtingen
 • Liquiditeitsproblemen (bijvoorbeeld door noodzakelijke investering).

Niet-ondernemers

Ook voor niet ondernemers kunnen de omstandigheden zijn gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Baan verliezen
 • Inkomensdaling
 • Ontstaan van schulden
 • Nieuwe partner
 • Uit een nieuwe relatie wordt een kind geboren
 • Hogere woonlasten

Zodra de rechter oordeelt dat de verandering van omstandigheden aanleiding geeft tot wijziging van de alimentatie zal hij rekening houden met alle ten tijde van de beslissing relevante omstandigheden.

Alimentatiescan Siebert-Becker advocaten

Siebert & Becker advocaten kunnen voor u een alimentatiescan verzorgen. In deze scan wordt beoordeeld of u teveel alimentatie betaald of te weinig ontvangt. Indien uit de scan blijkt dat dit niet het geval brengen wij u geen kosten in rekening.

Blijkt u wel teveel te betalen of te weinig alimentatie te ontvangen dan brengen wij onze kosten in rekening en kunnen wij u ondersteunen bij de onderhandeling met uw ex-partner over een wijziging van de alimentatie. Slagen de onderhandelingen niet dan kunnen wij een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Indien er spoed is bij een verlaging van de alimentatie, bijvoorbeeld door liquiditeitsproblemen van de onderneming, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de rechtbank. Hierbij zal de rechtbank binnen een snelle termijn een beslissing nemen over het wijzigingsverzoek.

[dt_gap height=”10″][dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”fancy” line=”true” style=”0″ animation=”right”] Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinus van Zijtveld (marinus@siebert-becker.nl) of Bert Becker (bert@siebert-becker.nl). Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 023-5310060. [/dt_call_to_action]

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten