hautlegal

Wet goed verhuurderschap – wijzigingen voor verhuurders van woonruimte

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Alhoewel een verhuurder zich naar ongeschreven recht altijd al als goed verhuurder diende te gedragen, legt deze nieuwe wet normen vast waaraan een verhuurder van woon- en verblijfsruimte zich dient te houden wil sprake zijn van goed verhuurderschap. Daarnaast geeft deze nieuwe wet …

Wet goed verhuurderschap – wijzigingen voor verhuurders van woonruimte Lees meer »

Huurprijsverhoging op basis van het consumentenprijsindexcijfer in 2023 niet onverkort van toepassing

In een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte komen partijen vaak een standaard indexeringsclausule van de huurprijs overeen op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het CPI wordt maandelijks vastgesteld door het CBS op basis van het prijsverloop van goederen en uitgaven van Nederlandse huishoudens ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. Hogere prijzen en inflatie …

Huurprijsverhoging op basis van het consumentenprijsindexcijfer in 2023 niet onverkort van toepassing Lees meer »

Valt een ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen?

Een veelgestelde vraag in onze praktijk bij een echtscheiding is of een verkregen ontslagvergoeding moet worden verdeeld bij de verdeling van de gemeenschap van goederen. In deze blog zullen wij de hoofdlijnen van het geldende recht daarover schetsen. We maken daarbij geen onderscheid tussen een transitievergoeding, ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden (gouden handdruk) of billijke vergoeding. …

Valt een ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen? Lees meer »

Tussentijds opzeggen huurovereenkomsten bedrijfsruimte

Wij krijgen regelmatig de vraag of en hoe huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte kunnen worden opgezegd binnen de overeengekomen duur, oftewel wanneer sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze blog worden kort de kenmerken van de verschillende huurregimes behandeld en welke mogelijkheden er zijn om tussentijds op te zeggen. Is tussentijds opzeggen mogelijk bij …

Tussentijds opzeggen huurovereenkomsten bedrijfsruimte Lees meer »

Belonen van werknemers in een Startup

Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere manieren om werknemers te belonen of aan te trekken. Wij zetten de mogelijkheden graag voor je op …

Belonen van werknemers in een Startup Lees meer »

Ondernemingsraad en Privacy

Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn verplicht om rekening te houden met de privacy van hun werknemers. De ondernemingsraad (OR) speelt hier een …

Ondernemingsraad en Privacy Lees meer »

TOA: financiële ondersteuning om faillissement te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid een onderhands akkoord met hun schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor kunnen schulden worden gesaneerd en kan een dreigend faillissement mogelijk worden voorkomen. Nog niet veel bedrijven maken gebruik van de WHOA. Daarom geeft de overheid met het …

TOA: financiële ondersteuning om faillissement te voorkomen Lees meer »

Ontslag statutair bestuurder

Statutair bestuurder De statutair bestuurder heeft meestal een dubbele rechtsverhouding met de rechtspersoon, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de statutair bestuurder die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken van het “normale” arbeidsrecht. Wie mag de statutair bestuurder ontslaan? Degene die bevoegd is om de statutair …

Ontslag statutair bestuurder Lees meer »

Alimentatie tijdens corona: verlaging alimentatie (waarschijnlijk) van tijdelijke aard

In een eerdere blog schreven wij al over het stappenplan voor het bewerkstelligen van een alimentatiewijziging tijdens de coronacrisis. Uiteraard is dit stappenplan nog altijd van kracht; immers gaat het vaak om spoedeisende gevallen en een wijziging wordt het snelst bewerkstelligd door een onderlinge overeenstemming. Een overeenstemming is echter niet altijd mogelijk, waardoor een gang …

Alimentatie tijdens corona: verlaging alimentatie (waarschijnlijk) van tijdelijke aard Lees meer »

Wat te doen met een vordering op een ontbonden vennootschap?

Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de klant van de factuur af is en dat de schuldeiser met lege handen achterblijft. In deze blog …

Wat te doen met een vordering op een ontbonden vennootschap? Lees meer »

“Het grootste keurbedrijf uit Nederland is de nummer 1 in consumentenbedrog!”

Mag je zo’n negatieve uitspraak doen over je concurrenten? Deze en soortgelijke vragen spelen vaak in zaken over vergelijkende reclame. Bij vergelijkende reclame wordt een product of dienst vergeleken met die van een concurrent. Het idee hierachter is dat een potentiële klant de voor- en nadelen van de producten of diensten kan afwegen. Door de …

“Het grootste keurbedrijf uit Nederland is de nummer 1 in consumentenbedrog!” Lees meer »

Betaalde ranking op online platformen

Consumenten struinen online platformen af op zoek naar de beste koop. Maar de consument klikt vaak op de een van de hoogst weergegeven zoekresultaten. De volgorde van deze zoekresultaten heeft dus grote invloed op een aankoop. Bedrijven willen dan ook graag hoog in de zoekresultaten komen. Bij veel platformen kan een bedrijf een hogere ranking …

Betaalde ranking op online platformen Lees meer »

Werkgevers krijgen meer tijd voor definitieve aanvraag eerste periode NOW

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag van de eerste NOW-subsidie (maart-mei 2020) in te dienen. Dat maakt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen. De uitstel heeft onder …

Werkgevers krijgen meer tijd voor definitieve aanvraag eerste periode NOW Lees meer »

Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever

Bij een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor een andere partij (opdrachtgever). De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon, maar gaat geen arbeidsovereenkomst aan met de opdrachtgever. Mag een opdrachtgever altijd opzeggen? Een opdrachtgever mag op ieder moment de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die voor bepaalde …

Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever Lees meer »

De informatieplicht van AliExpress

Veel producten worden, zeker nu, online aangeboden en verkocht. Dit heeft zo zijn voordelen. Maar ook bij online verkoop moet de verkoper zich aan bepaalde regels houden. Zo moet een online verkoper consumenten informatie geven over hun rechten. Dit geldt ook als deze ondernemer buiten Europa is gevestigd. AliExpress – gevestigd in China – biedt …

De informatieplicht van AliExpress Lees meer »

Steunpakketten zijn uitgebreid en aangepast!

Nu de maatregelen zijn verzwaard en Nederland in lockdown is, heeft het kabinet per 21 januari 2021 het steunpakket voor banen en economie uitgebreid. Hieronder tref je een korte samenvatting aan over wat dit betekent voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), maar …

Steunpakketten zijn uitgebreid en aangepast! Lees meer »

Stappenplan reorganisatie – collectief ontslag

Wanneer is sprake van een collectief ontslag? Als een herstructurering of reorganisatie binnen een tijdvak van drie maanden leidt tot de beëindiging van dienstverbanden met ten minste twintig werknemers –die werkzaam zijn binnen één werkgebied van het UWV – spreekt men van een collectief ontslag. In eerdere artikelen schreven wij over het afspiegelingsbeginsel en het …

Stappenplan reorganisatie – collectief ontslag Lees meer »

Juridisch Kader inzake de Eikenprocessierups gepubliceerd

De aanwezigheid, de preventie en het beheer van eikenprocessierups roepen veel juridische vragen op. Om deze vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden, publiceerde het Kennisplatform Processierups op 7 december 2020 online het Juridisch kader inzake de Eikenprocessierups. Advocaten Alexander Claus en Jilles van Zinderen van HAUT Legal & Tax namen deel aan de klankbordgroep …

Juridisch Kader inzake de Eikenprocessierups gepubliceerd Lees meer »

Indexering alimentatie en tarief persoonsgebonden aftrek 2021

Indexering alimentatie 2021 Het nieuwe jaar staat weer om de hoek en met een nieuw jaar hoort ook weer een nieuw percentage indexering van de alimentatie. Per 1 januari 2021 zal deze van kracht zijn en gelden voor iedere termijn die in het nieuwe jaar betaald dient te worden. Voor 2021 is het indexeringspercentage bepaald …

Indexering alimentatie en tarief persoonsgebonden aftrek 2021 Lees meer »

Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking

Bij besluit van 23 november 2020 is bepaald dat de Wet Franchise per 1 januari 2021 in werking zal treden. De inwerkingtreden heeft gevolgen voor zowel franchisenemers, als franchisegevers. De bepalingen uit de Wet Franchise zijn van dwingend rechterlijke aard voor Nederlandse franchisenemers. Er kan dus niet ten nadele van de franchisenemer van worden afgeweken. …

Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking Lees meer »

Afbreken onderhandelingen

Sunweb Group ziet af van overname Corendon. Te laat?  In juni 2019 maakte reisorganisatie Sunweb Group bekend de touroperator-activiteiten van Corendon in Nederland en België en Corendon Dutch Airlines te willen overnemen. Partijen hebben maanden op de laatste stap in het proces – het verkrijgen van de benodigde goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt …

Afbreken onderhandelingen Lees meer »

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology

TBI’s dochterbedrijf neemt leverancier systeemintegraties superjachten over mét personeel Zaandam, 1 november 2020 – De Keizer Marine Engineering, de wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor superjachten, maakt een doorstart. Twee weken na de faillietverklaring hebben de curatoren overeenstemming bereikt met Eekels Technology B.V., een dochteronderneming van TBI Holdings B.V, een technologiebedrijf gespecialiseerd in projecten en onderhoud …

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology Lees meer »

Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap!

Op 1 januari 2018 zijn de meest recente veranderingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. De belangrijkste verandering daarbij was dat de algehele gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken werd afgeschaft. In plaats daarvan introduceerde de wetgever de beperkte gemeenschap van goederen. Kortgezegd betekent dit dat alles wat vóór de huwelijksdatum in exclusief eigendom was bij één …

Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap! Lees meer »

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International

Familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten genoodzaakt tot uitstel van betaling Zaandam, 13 oktober 2020 – De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met …

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International Lees meer »

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden 

Wanneer men trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder de financiële consequenties nader te regelen, ontstaat bij de wet een gemeenschap van goederen. Vaak denken partners er nog wel aan om de financiële consequenties te regelen in huwelijkse voorwaarden, indien één of beide partners een onderneming heeft. De meest gekozen vorm is in dat geval …

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden  Lees meer »

Het gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname?

Gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname? Als je als verkoper bij de verkoop van je onderneming mede het pand waarin de onderneming gevestigd is onderdeel wil laten zijn van een overname, zonder dat de voorwaarden van de huurovereenkomst door de verhuurder worden gewijzigd, is dat bij een aandelentransactie vaak geen probleem. De huurovereenkomst …

Het gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname? Lees meer »

Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021!

Continueren van de steun De NOW wordt met negen maanden verlengd. De NOW wordt tot 1 juli 2021 in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als dat nodig is. Drie tijdvakken en verlaging vergoedingspercentage Per 1 oktober wordt de NOW met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het omzetverlies waarvan …

Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021! Lees meer »

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt per 1 oktober verlengd met negen maanden. De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Voor wie? Net als de Tozo 1 en 2 geldt Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend (mits je aan de voorwaarden voldoet) over periode van …

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Lees meer »

Van plan om uw onderneming te verkopen?

Wanneer je als ondernemer je bedrijf wenst te verkopen, kan de overnemende of participerende partij, voor het aangaan van de uiteindelijke koopovereenkomst ervoor kiezen een boekenonderzoek te laten verrichten; ook wel een due diligence-onderzoek genoemd. Een dergelijk onderzoek biedt inzage in de bestaande en de latente risico´s van de onderneming en gebeurt in opdracht van …

Van plan om uw onderneming te verkopen? Lees meer »

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu!

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, benoemt de Rechtbank een curator die het faillissement afwikkelt. Eén van de taken van de curator is het onderzoeken van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hebben de bestuurders juist gehandeld en de op hen rustende verplichtingen vervuld? Wanneer dat niet het geval is, kunnen de bestuurders …

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu! Lees meer »

Algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19

Voor een algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 zijn aparte regels (de noodwet) opgesteld.  De noodwet maakt het mogelijk met het oog op de gevolgen van het houden van fysieke bijeenkomsten, in verband met de uitbraak van Covid-19, om de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 virtueel te laten plaatsvinden. Door deze noodwet is het …

Algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 Lees meer »

Coronacrisis en bedrijfsopvolging

Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met alle onzekerheden en instabiliteit van deze tijd. Toch komen er een aantal dingen samen waardoor bedrijfsopvolging in …

Coronacrisis en bedrijfsopvolging Lees meer »

Bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan

De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan. Bedrijfseconomisch ontslag Indien jij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden zal …

Bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan Lees meer »

Stappenplan reorganisatie – het afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Dit stappenplan reorganisatie en dan meer specifiek …

Stappenplan reorganisatie – het afspiegelingsbeginsel Lees meer »

Doorbreken niet-wijzigingsbeding alimentatie

Bij HAUT Legal & Tax behandelen wij regelmatig zaken met betrekking tot herziening of herberekening van de partner- en kinderalimentatie. Een verzoek tot herziening kan vele achtergronden hebben: je ex-partner die niet zelf wil werken, het wijzigen van de omgangsregeling of bijvoorbeeld een nieuwe partner. Vaak komt het voor dat partners in een echtscheidingsconvenant een …

Doorbreken niet-wijzigingsbeding alimentatie Lees meer »

Fiscale gevolgen van de coronacrisis

Hoewel de grootste medische zorgen omtrent corona achter ons lijken te liggen, is het voor ondernemingen spannender dan ooit. De financiële gevolgen van de crisis duren nog lang voort. De belastingdienst reikt deze ondernemingen de hand met een aantal fiscale maatregelen en versoepelingen. Hieronder staan de voornaamste uitgewerkt. Uitstel betaling belastingschulden Tot in ieder geval …

Fiscale gevolgen van de coronacrisis Lees meer »

Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

De corona-crisis hakt er bij veel ondernemingen hard in. De overheid heeft sinds maart 2020 een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen. De verwachting is dat toch veel bedrijven ook de komende periode te maken zullen krijgen met liquiditeitsproblemen. Faillissementsrechters zijn op het moment terughoudend bij het uitspreken van faillissementen wanneer sprake is …

Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 Lees meer »

Alimentatie tijdens corona: kas van de vennootschap is niet de kas van de bestuurder

Alimentatie tijdens corona. Het gerechtshof Den Haag heeft op 27 mei 2020 voor het eerst de gevolgen van de coronacrisis behandeld in een alimentatiegeschil. De uitspraak op voorlopige voorzieningen ziet specifiek op de omzetdaling van een bloemenbedrijf, waardoor een dividenduitkering in de holding van de man niet mogelijk is. Hierdoor voert de man aan dat …

Alimentatie tijdens corona: kas van de vennootschap is niet de kas van de bestuurder Lees meer »

Nieuwe regels voor online platformen

Vanaf as. 12 juli gelden nieuwe regels voor alle online platformen die consumentenproducten of -diensten aanbieden. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Europese ‘Platform-to-Business (P2B)’ Verordening. Het doel van de nieuwe regels is om een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren voor (kleine) bedrijven en ondernemers die onlineplatformen gebruiken. Door informatie vooraf en …

Nieuwe regels voor online platformen Lees meer »

De positie van werknemers in een faillissement

De media speculeren volop over de enorme hoos aan faillissementen welke de komende maanden en wellicht wel jaren zullen worden uitgesproken. Het nieuws zal in menig onderneming maar ook privé de nodige spanningen met zich mee brengen. Voor een huishouding gaan de kosten immers gewoon door terwijl je weet dat een faillissement altijd betekent dat …

De positie van werknemers in een faillissement Lees meer »

NOW 2.0

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt met vier maanden verlengd. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Het kabinet streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak open te stellen per 6 …

NOW 2.0 Lees meer »

Pluraliteit van schuldeisers

Wanneer je als schuldeiser het faillissement van je schuldenaar wilt aanvragen moet je aantonen dat er naast je eigen vordering ten minste één steunvordering is. Dit wordt ook wel pluraliteit van schuldeisers (pluraliteitsvereiste) genoemd. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de steunvordering(en), maar wat niet mag is één vordering op de schuldenaar opknippen in …

Pluraliteit van schuldeisers Lees meer »

Alimentatie en een nieuwe partner: wat is het effect?

De liefde is eeuwig; alleen de partners wisselen. Het geeft aan dat het heel vaak voorkomt dat mensen na een echtscheiding weer opnieuw de liefde vinden. Maar wat is het effect van hertrouwen of het starten van een nieuwe relatie op de bestaande alimentatieplicht of het recht om alimentatie te krijgen? En gaat het dan …

Alimentatie en een nieuwe partner: wat is het effect? Lees meer »

Surseance van betaling (aanvragen)

Jaarlijks worden een beperkt aantal voorlopige surseances van betaling uitgesproken. Vanwege de Corona-crisis zal de toename van het aantal aanvragen met zekerheid sterk stijgen. Hieronder zal worden aangegeven wanneer een surseance van betaling de meeste kans van slagen heeft. Daarbij  zal eerst worden uitgelegd wat een surseance van betaling inhoudt. Daarbij zal ook het akkoord …

Surseance van betaling (aanvragen) Lees meer »

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan bijzonder nadelige gevolgen hebben. Bijzonder uitstel Als een onderneming in deze periode in liquiditeitsproblemen komt, kan deze …

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting Lees meer »

Huurbescherming tijdens coronacrisis

Inleiding huurbescherming tijdens coronacrisis De spoedwet Tijdelijke wet verlenging huurovereenkomsten is aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer en is (met terugwerkende kracht op 1 april) op 24 april 2020 in werking getreden na de publicatie daarvan in de Staatscourant. De spoedwet biedt ruimte voor zowel huurders als verhuurders om gedurende de coronacrisis …

Huurbescherming tijdens coronacrisis Lees meer »

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis

Gevolg ontbreken fysieke zitting De financiële en economische gevolgen van Covid-19 zijn op alle niveaus voor ondernemers duidelijk voelbaar. Een ondernemer ziet een eigen faillissement over het algemeen niet als een gewenst eindstation. Helaas kan de aanvraag van het eigen faillissement soms onoverkomelijk zijn. In dit artikel licht ik toe hoe de aanvraag van het …

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis Lees meer »

Voucherregeling

Geld terugbetalen of toch iets anders? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze periode een prominente rol. Onlangs ging de ACM in op de ‘geld terug’ regeling bij het annuleren van bijvoorbeeld evenementen. Wat mag of moet een onderneming wel of niet doen als zij een overeenkomst met een consument door overheidsingrijpen niet kan …

Voucherregeling Lees meer »

Compensatie transitievergoeding aanvragen

Vanaf vandaag, 1 april 2020, kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding welke betaald is aan een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel lees je wanneer je het kan aanvragen en beantwoorden we de vraag “Hoe kan je compensatie transitievergoeding aanvragen?” Wanneer is compensatie mogelijk? …

Compensatie transitievergoeding aanvragen Lees meer »

NOW-regeling is rond!

Het kabinet wil tijdens de Corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen. De voorwaarden van deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling) zijn bekend. De regeling is bedoeld voor bedrijven die de komende 3 maanden minimaal 20 % omzetverlies hebben door de Corona-crisis. De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90%. Er zit …

NOW-regeling is rond! Lees meer »

Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak!

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 juni 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven. Over het algemeen mag namelijk van een alimentatiegerechtigde verwacht worden dat die zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. …

Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak! Lees meer »

Alimentatieverplichting en het coronavirus: wat zijn de mogelijkheden?

Alimentatie is veranderlijk en past zich aan jouw financiële situatie. Zo bespraken wij al in een eerdere blog dat het mogelijk is om de partner- en kinderalimentatie te wijzigen als achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Het is tevens mogelijk om de alimentatie te wijzigen als sprake is van een wijziging …

Alimentatieverplichting en het coronavirus: wat zijn de mogelijkheden? Lees meer »

Update fiscale maatregelen corona-virus

Eerder hebben wij een blog geschreven over de vergaande mogelijkheden welke door de Belastingdienst worden geboden voor uitstel van betaling van belastingen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat indien voor een periode van maximaal 3 maanden uitstel van betaling wordt gevraagd vanwege de corona-crisis er geen verklaring van een deskundige hoeft te worden meegestuurd. Indien …

Update fiscale maatregelen corona-virus Lees meer »

Hulp bij reorganisatie

Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen …

Hulp bij reorganisatie Lees meer »

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid in plaats van werktijdverkorting

Vanwege het feit dat er zoveel aanvragen waren voor de werktijdverkorting en omdat de situatie onhoudbaar was, heeft het kabinet besloten dat er een noodfonds ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’ komt als vervanging van de werktijdverkorting. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat dit een tegemoetkoming wordt voor organisaties in loonkosten vanaf 1 …

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid in plaats van werktijdverkorting Lees meer »

Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers

U kunt als ondernemer hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. De sectie fiscaal recht van Haut Legal houdt voor u de ontwikkelingen nauw in de gaten, zo ook rondom de fiscale maatregelen coronavirus. De Belastingdienst biedt thans voor ondernemers die zijn geraakt door het coronavirus vergaande mogelijkheden tot uitstel van betaling van …

Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten