Janthijn Siebert

Concurrentiebeding en faillissement

Hoewel het aantal grote faillissementen beperkt is en omdat er een enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt is het realiseren van een doorstart uit faillissement met behoud van personeel lastiger dan ooit. Vraag is of de curator het personeel kan houden aan een non-concurrentiebeding en zodoende met meer kans van slagen een doorstart kan realiseren. …

Concurrentiebeding en faillissement Lees meer »

Het Civiel Bestuursverbod

Vanaf 1 juli 2016 is het civiel bestuursverbod opgenomen in artikel 106a-e van de Faillissementswet. Er is nog geen jurisprudentie met betrekking tot dit artikel bekend dus we moeten het doen met de wet en de toelichting daarop. Doel van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is om faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement beter …

Het Civiel Bestuursverbod Lees meer »

Verjaring en stuiting van de verjaring.

Verjaring en stuiting van de verjaring. De basisregel voor de verjaring staat in artikel 3:306 BW. Daarin staat dat indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaren verjaart. Daarop zijn allerlei wettelijke uitzonderingen van toepassing. Zo staat in artikel 3:307 BW dat een vordering tot nakoming van een verbintenis uit …

Verjaring en stuiting van de verjaring. Lees meer »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim

Vrijwel elke onderneming krijgt er mee te maken: zieke werknemers. Maar wat als de werknemer zich veelvuldig ziekmeldt en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de onderneming? Mag de arbeidsovereenkomst worden ontbonden met een werknemer die veelvuldig ziek is? In dit artikel bespreken wij de derde ontslaggrond: ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim. Een ontbindingsverzoek kan gebaseerd worden …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim Lees meer »

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of …

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap? Lees meer »

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en er moet bij echtscheiding een boedel verdeeld worden, dan is de verdeling van de lijfrentepolissen niet het makkelijkste vermogensbestanddeel dat verdeeld dient te worden. Het kent een hele rits haken en ogen, omdat er niet alleen huwelijksvermogensrechtelijke aspecten spelen maar ook verschillende belastingrechtelijke aspecten. Het begint …

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid? Lees meer »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De tweede ontslaggrond die we gaan bespreken in onze reeks ontslaggronden is het ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Lees meer »

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: niet altijd! Het komt in relaties vaak voor, of het nou gaat om gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwoners, dat er privévermogen wordt aangesproken voor gemeenschappelijke doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn dat u uit een erfenis onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Lekker makkelijk en niets …

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug? Lees meer »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag Lees meer »

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners

Niet iedere relatie hoeft te resulteren in een huwelijk; sterker nog: Nederland telt een miljoen ongehuwd samenwonende paren en dat aantal stijgt elk jaar. In onze familierechtpraktijk krijgen wij naast verzoeken om echtscheidingen af te wikkelen ook geregeld vragen over de financiële consequenties van het verbreken van de ongehuwde relatie. In dit artikel wordt besproken …

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners Lees meer »

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale …

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie! Lees meer »

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten

Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt, een vervangende zaak levert of wenst u een schadevergoeding te ontvangen. Het niet op tijd klagen kan …

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten Lees meer »

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden. Het is …

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen Lees meer »

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’

Onstlaggronden De wet kent een gesloten stelsel van ontslaggronden. Een werkgever moet zich dus op een van deze gronden beroepen indien hij ontslag voor een werknemer wenst. De wet noemt verder per ontslaggrond een aantal vereisten waar het UWV of de kantonrechter aan moet toetsen. Als niet aan die vereisten is voldaan, kan het UWV …

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’ Lees meer »

Vergeet u de jaarlijkse indexering alimentatie niet?

Elk jaar is er op 1 januari een indexering van alimentatie van toepassing. Dat houdt in dat het vastgestelde bedrag dat er aan alimentatie betaald dient te worden vanzelf jaarlijks stijgt. Dit heeft te maken met de stijgende kosten van levensonderhoud en de stijgende lonen. De verhoging is door de Minister van Justitie per 1 …

Vergeet u de jaarlijkse indexering alimentatie niet? Lees meer »

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om met mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) gesprekken op te nemen. Bijvoorbeeld gesprekken met de werkgever, collega’s of cliënten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste openbaarmaking van opnames. In de praktijk zien we dat deze extra functies van de mobiele apparaten veelvuldig worden gebruikt. Het komt dan ook geregeld …

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat? Lees meer »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Lees meer »

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv

Kunt u niet langer uw alimentatie betalen en dreigt u in financiële problemen te raken indien de alimentatie niet met spoed wordt verminderd? Gaat het tijdelijk of blijvend slecht met uw onderneming waardoor u de alimentatie niet kunt betalen? U kunt met hulp van een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank op grond van …

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv Lees meer »

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan zeer ingrijpend zijn en lang duren. Het kan dan ook van groot belang zijn dat er een voorlopige regeling tot stand komt bij uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van de goederen, de zorg voor de kinderen, de verschuldigde alimentatie en de …

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding Lees meer »

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op

Na de echtscheiding of verbreking van de relatie dient u als ouder kinderalimentatie te betalen aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Indien u echter ook een deel van de tijd voor de kinderen zorgt, heeft u recht op een korting op de kinderalimentatie. U heeft dan immers al een deel van de …

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op Lees meer »

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer

Het opstellen van een alimentatieberekening van een ondernemer vergt maatwerk. Uit deze berekening dient te volgen welk inkomen de ondernemer redelijkerwijs kan verwerven en hoeveel draagkracht de ondernemer heeft om een bijdrage te betalen aan de ex-partner. De financiële situatie van de onderneming moet zorgvuldig beoordeeld worden. Voorkomen moet worden dat de ondernemer te veel …

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer Lees meer »

Kindgebonden budget en alimentatieberekening

Welke rol speelt het kindgebonden budget bij het berekenen van de kinder- en partneralimentatie? In dit artikel leest u wat het kindgebonden budget is en welke invloed het heeft op de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ook in de procedures over de hoogte van de alimentatie is de hoogte van het kindgebonden budget van …

Kindgebonden budget en alimentatieberekening Lees meer »

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen

Indien u een geschil heeft over de hoogte van (partner)alimentatie is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met uw schulden. Door deze schulden zult u immers rente en aflossingen moeten betalen. Hierdoor is per saldo minder inkomen beschikbaar voor het betalen van alimentatie. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de alimentatie op …

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen Lees meer »

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot

Wanneer een bank een krediet verstrekt aan een BV vraagt zij vaak tot zekerheid van terugbetaling een borgtocht van de bestuurder/aandeelhouder. De DGA zal veelal bereid zijn deze zekerheid te geven, aangezien zijn onderneming anders geen krediet zal ontvangen. De aansprakelijkheid van de borg is vaak gemaximeerd tot een in de akte van borgtocht genoemd …

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot Lees meer »

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling

De Belastingdienst mag na het intrekken van een betalingsregeling niet direct een dwangbevel uitvaardigen of beslag leggen. De Belastingdienst (Ontvanger) zal u eerst uitdrukkelijk moet wijzen op een eerder verstuurde aanmaning en u opnieuw een redelijke termijn moeten geven om de belastingschulden te betalen. Ook moet de Ontvanger opnieuw nadrukkelijk wijzen op de gevolgen van …

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling Lees meer »

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op!

Een werknemer kan al sinds 1 oktober 2006 instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst waarin dit ontslag geregeld is aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar hoe zit dit voor een werknemer die ziek is ten tijde van het ontslag …

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op! Lees meer »

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet wat de verschillen zijn in de typen bedrijfsruimte alsook de verschillen in de regelgeving. Middenstandsbedrijfsruimte Middenstandsbedrijfsruimte wordt …

Huurrecht bedrijfsruimte Lees meer »

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting

Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van 6 maanden of langer) de werknemer schriftelijk te informeren over de voortzetting van …

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting Lees meer »

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een …

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte Lees meer »

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief …

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens Lees meer »

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement

Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking van het faillissement in het Centraal Insolventieregister (zie https://insolventies.rechtspraak.nl). Het is aan de curator om te bewijzen …

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement Lees meer »

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie …

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie Lees meer »

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften

Wanneer de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst forse verzuimboetes opleggen (tot maximaal € 5.278,-). Er is vanaf april 2014 echter nieuw beleid van de Belastingdienst waarop een beroep kan worden gedaan en waardoor de boetes flink gematigd kunnen worden. In april 2014 zijn afspraken gepubliceerd welke gemaakt …

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften Lees meer »

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag

Het bewust indienen van foutieve aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan leiden tot hoge boetes (tot wel 100% van belastingbedrag). Doordat de Belastingdienst feitelijk verkeerd wordt geïnformeerd worden foutieve aanslagen opgelegd en loopt de Belastingdienst belastinginkomsten mis. Vanaf 1 januari 2014 kan daarnaast ook een vergrijpboete worden opgelegd indien door opzettelijk verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens …

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag Lees meer »

Partneralimentatie

De afwikkeling van een echtscheiding is vaak een complexe procedure. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie. In dit artikel zal worden ingegaan op de partneralimentatie. Gedurende het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten een wederkerige onderhoudsverplichting op grond van artikel 1:81 en artikel 1:84 BW. Na echtscheiding ontstaat een alimentatieverplichting …

Partneralimentatie Lees meer »

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus

Mag een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 40 Invorderingswet voor betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting (met rente en kosten)? Deze vraag staat centraal in de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak van 20 februari 2014. De feiten en omstandigheden van de zaak De fiscus is de eiser in deze zaak en …

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus Lees meer »

Verjaring van belastingschulden

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is. Verjaringsregeling De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt …

Verjaring van belastingschulden Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding

Een van de wijzigingen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid met zich heeft meegebracht is de regel dat een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Deze wijziging is ingegaan per 1 januari 2015. Afwijken van deze regel is enkel mogelijk indien uit de bij het beding opgenomen …

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding Lees meer »

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk. Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner …

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen Lees meer »

De snelle manier van procederen

Er zijn meerdere manieren om te procederen. De verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure zijn de meest bekende vormen. Een veelal duurdere variant is arbitrage.  Naast deze rechtsingangen is er een iets minder bekende manier om bij de kantonrechter te procederen. Deze rechtsingang is te vinden in artikel 96 Rechtsvordering (Rv). Dit artikel luidt als volgt:  ‘In …

De snelle manier van procederen Lees meer »

Leden van coöperatie en ondernemerschap

Coöperaties als samenwerkingsverbanden voor ondernemers zijn een hot item. Rechtbank Gelderland heeft zich onlangs uitgesproken over het ondernemerschap van de leden van een coöperatie. Het betrof in deze zaak een fiscaal dienstverlener die advies- en administratieve diensten leverde via een coöperatie, waar hij zelf lid van was. In deze zaak was niet in geschil dat de …

Leden van coöperatie en ondernemerschap Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid & termijnen

Zoals reeds in eerdere artikelen op onze website aan de orde gekomen verandert er veel in het Nederlandse arbeidsrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Aan deze veranderingen en dan met name de wijzigingen met betrekking tot de te nemen ontslagroute, de ontslagvergoeding en de ketenregeling is en wordt veel aandacht besteedt …

Wet Werk en Zekerheid & termijnen Lees meer »

Renteswap: “een dolk in rug van de mkb ondernemer”

Banken hebben de afgelopen jaren MKB ondernemers opgezadeld met zogenoemde “renteswap” financieringen. Dit artikel zal uitleg geven over de inhoud van het renteswap product, en hoe de problemen zijn ontstaan bij ondernemers. De banken worden alsmaar rijker over de rug van de ondernemers in de Midden- en kleinbedrijf (hierna MKB). Zij doen dit onder andere door …

Renteswap: “een dolk in rug van de mkb ondernemer” Lees meer »

VAR wordt vervangen door Beschikking Geen Loonheffing (BGL)

Op 22 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend waarmee de VAR wordt vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). In dit artikel komen de belangrijkste punten van het wetsvoorstel aan de orde. Met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt vooraf een oordeel gegeven over de fiscale kwalificatie van het inkomen van een Zelfstandig Professional (ZP-er). Als …

VAR wordt vervangen door Beschikking Geen Loonheffing (BGL) Lees meer »

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat!

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Zowel een ondernemer als een burger …

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat! Lees meer »

Checklist arbeidsovereenkomst

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist geen invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt. 1.            Mondeling of schriftelijk Een overeenkomst hoeft niet schriftelijk overeengekomen te worden om rechtsgeldig te zijn. Het verdient echter de voorkeur om de afspraken tussen werkgever …

Checklist arbeidsovereenkomst Lees meer »

Particuliere of Professionele borg?

Het kan van veel uitmaken of u zich als particuliere of als professionele borg garant stelt. Voorbeeld van het eerste geval is de vader die instaat voor het terugbetalen van de lening van zijn zoon en een voorbeeld van het tweede geval is de directeur die zich garant stelt voor de schulden van zijn bedrijf, …

Particuliere of Professionele borg? Lees meer »

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een Letter of Intent. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt. De uiteindelijke overeenkomst dient te allen tijde in overleg met een specialist opgesteld dienen te worden. Neem voor meer informatie betreffende dit document contact …

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT Lees meer »

De bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop

Over de bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop is veel geschreven. Enige tijd geleden is een arrest gewezen waarin de vraag aan de orde kwam of de opbrengst uit een opheffingsuitverkoop door de bank kon worden verrekend. De vraag lag tevens voor of de betreffende opheffingsuitverkoop een executoriaal karakter heeft. De casus is als …

De bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop Lees meer »

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 Per 1 april 2014 zal het Ontslagbesluit aangepast worden met betrekking tot het ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. De aanpassing heeft betrekking op de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel in de gevallen dat AOW-gerechtigde werknemers in het bedrijf werkzaam zijn. …

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 Lees meer »

Beperking stuiting verjaringstermijn

Om te voorkomen dat een schuldeiser door het verstrijken van een verjaringstermijn zijn rechten verliest, biedt de wetgever de mogelijkheid om een verjaringstermijn als het ware op te rekken. Dit wordt ‘stuiten van de verjaring’ genoemd. Stuiten is mogelijk zolang de maximale wettelijke termijn tot het instellen van een vordering nog niet is verstreken. De …

Beperking stuiting verjaringstermijn Lees meer »

Omvang boedelvordering verhuurder

Tot voor kort kon een verhuurder bij een faillissement van een huurder erop vertrouwen dat de opleveringsschade, die ontstond door handelen (lees: toedoen) van de curator, bij voorrang uit de boedel zou worden betaald. In een arrest van 19 april 2013 (Tideman q.q./Koot Beheer B.V.) is de Hoge Raad teruggekomen van het “toedoencriterium”, hetgeen grote …

Omvang boedelvordering verhuurder Lees meer »

Checklist belastingfaciliteiten voor de ZZP’er

Het is weer bijna 1 april. Je moet je aangifte inkomsten belasting doen. Misschien ben je nog druk bezig om de laatste puntjes op de i aan het zetten. Om je te helpen om na te kunnen gaan of je gebruik maakt van alle belastingfaciliteiten die op jou van toepassing zouden kunnen zijn hebben wij …

Checklist belastingfaciliteiten voor de ZZP’er Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten