HAUT Legal & Tax advocaten

Seyithan Sorgucu

Huurprijsvermindering door Corona

Het coronavirus heeft in de afgelopen periode heel wat teweeggebracht in ons land. Als gevolg van de coronapandemie hebben wij geconstateerd dat veel ondernemers het financieel lastig hebben en enkele dientengevolge reeds failliet zijn gegaan. Veel ondernemers hebben ons de vraag gesteld of zij recht hebben op huurprijsvermindering. In dat kader heeft de rechtbank Limburg …

Huurprijsvermindering door Corona Lees verder »

Ontbinding besloten vennootschap

Het beëindigen van een besloten vennootschap (BV) kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de opheffing van een BV een gevolg zijn van een faillissement indien er geen (bekende) baten meer zijn. Een andere mogelijkheid is opheffing van een BV op basis van een besluit van de aandeelhouder(s). Gevolgen ontbinding We krijgen regelmatig de vraag …

Ontbinding besloten vennootschap Lees verder »

Bedrijfsovername en omzetgarantie

Tijdens een overname onderhandelen partijen over onder welke condities de overname wordt gesloten. Bij een besluit van de koper tot overname van een onderneming van een bedrijf en bij de bepaling van de koopprijs, spelen de te genereren omzet en winst een belangrijke rol. Om de verwachtingen van de koper zeker te stellen, kan door …

Bedrijfsovername en omzetgarantie Lees verder »

Non-conformiteit bij een overname

Bij een overnameovereenkomst wordt vaak door de koper garanties en vrijwaringen bedongen. Schending van een garantie of vrijwaring, levert een inbreuk op de overeenkomst op. Praktijk leert dat hier vaak over geprocedeerd wordt. In dit blog zal ik stilstaan bij non-conformiteit bij een overname. Wat is een aandelentransactie of een activa/passiva-transactie? Een overname kent verschillende …

Non-conformiteit bij een overname Lees verder »

Uitschrijven vennoot – beëindiging VOF bij KvK

Een vennootschap onder firma (vof) is een populaire ondernemingsvorm voor ondernemers die op een laagdrempelige manier met elkaar wensen samen te werken. Een vof is namelijk gemakkelijk op te richten (er geldt bijvoorbeeld geen schriftelijkheidsvereiste) en startkapitaal is evenmin benodigd. Een keerzijde van deze ondernemingsvorm is dat een vof géén rechtspersoonlijkheid kent. Dit betekent dat …

Uitschrijven vennoot – beëindiging VOF bij KvK Lees verder »

Concurrentie na verkoop onderneming

Tijdens een overname is het gebruikelijk dat een koper in de overnameovereenkomst een non-concurrentiebeding opneemt. Met een dergelijk beding wordt het de verkoper verboden om direct te concurreren met de koper in een bepaalde markt. Veelal geldt een non-concurrentiebeding voor een bepaalde periode. Het schenden van een non-concurrentiebeding heeft vaak het betalen van een (fikse) …

Concurrentie na verkoop onderneming Lees verder »

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap heb je recht op winst, ook wel dividend genoemd. Als het goed gaat met de onderneming, verwacht je als aandeelhouder dan ook een dividenduitkering. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. Voordat er winst wordt uitgekeerd, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets gedaan worden. In dit blog sta ik stil bij wanneer …

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap Lees verder »

Van VOF naar BV

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten. Een vof is gemakkelijk om te beginnen en evenmin behoeft de rechtsvorm een startkapitaal. Er kleven echter wel risico’s aan. Zo kent een vof geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vennoten van een vof hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden hetgeen een …

Van VOF naar BV Lees verder »

De overname van een bedrijf stapsgewijs uitgelegd

De overname van een bedrijf is vaak een langdurig traject waarbij veel komt kijken. De daadwerkelijke overname is vaak een resultaat van weken dan wel maandenlange onderhandelingen. In deze blog sta ik stil bij hoe een overname van een bedrijf eruit ziet. Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst Om goed voorbereid te kunnen zijn voor de onderhandelingen, …

De overname van een bedrijf stapsgewijs uitgelegd Lees verder »

Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona

Steunmaatregelen gestopt Op 30 augustus 2021 is door de overheid bekend gemaakt dat het kabinet per 1 oktober 2021 gaat stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar zijn ingezet om de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis te helpen. Bij kamerbrief van 11 oktober jl. heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) het nieuwe …

Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona Lees verder »

Letter of intent (intentieovereenkomst)

Een Letter of Intent (LOI) wordt in het Nederlands een intentieovereenkomst genoemd. Een LOI wordt vaak gesloten in het kader van een voorgenomen overname van een onderneming. Daarin maken partijen (koper en verkoper) afspraken over de manier waarop zal worden geprobeerd de daadwerkelijke overnameovereenkomst, bijvoorbeeld een aandelentransactie (Share Purchase Agreement) of een activa/passiva-transactie (Asset Purchase …

Letter of intent (intentieovereenkomst) Lees verder »

Non-binding offer

Tijdens de voorfase van een overnametraject wordt veelal door de verkoper een informatiememorandum aan de potentiële koper verschaft. Aan de hand van dit memorandum kan de kandidaat-koper een algemeen beeld vormen van het bedrijf. Op basis van de verkregen informatie brengt de kandidaat-koper een vrijblijvend bod uit, ook wel een non-binding offer genoemd. In dit …

Non-binding offer Lees verder »

De geheimhoudingsovereenkomst

Nadat partijen bij een overname overeenstemming hebben bereikt over de basisprincipes (zoals een koopprijs), wil de koper vaak een boekenonderzoek laten uitvoeren (het zogeheten ‘Due Diligence’-onderzoek). Dit onderzoek wordt vaak gedaan om een helder beeld te krijgen over de status van de onderneming. Aan de hand van de informatie uit het boekenonderzoek kan de koper …

De geheimhoudingsovereenkomst Lees verder »

Turboliquidatie van rechtspersonen

Eind 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd voor de turboliquidatie van rechtspersonen. Turboliquidatie wordt nu nog gebruikt als een snelle en goedkope manier om een rechtspersoon op te heffen en toestemming wordt verleend, indien er geen baten zijn. Deze procedure is vrij laagdrempelig: het invullen van een formulier en een aandeelhoudersbesluit versturen naar de Kamer van …

Turboliquidatie van rechtspersonen Lees verder »

Hogere verkoopopbrengst met een Vendor Due Diligence

Een Due Diligence (DD) onderzoek – een boekenonderzoek veelal ingelast door de koper – is een belangrijke beslissende factor bij onder andere de formulering van het uiteindelijke koopcontract, de berekening van de koopprijs en voor vaststelling van schadeclaims. Een andere variant van het DD onderzoek is de variant waarbij niet de koper, maar de verkoper …

Hogere verkoopopbrengst met een Vendor Due Diligence Lees verder »

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten