HAUT Legal & Tax advocaten

Bedrijfsovername en omzetgarantie

Bedrijfsovername en omzetgarantie

Tijdens een overname onderhandelen partijen over onder welke condities de overname wordt gesloten. Bij een besluit van de koper tot overname van een onderneming van een bedrijf en bij de bepaling van de koopprijs, spelen de te genereren omzet en winst een belangrijke rol. Om de verwachtingen van de koper zeker te stellen, kan door de verkoper een omzetgarantie worden verstrekt. Een dergelijke garantie kan betekenen dat indien in de jaren na overname, niet het bedrag van de garantie wordt behaald door de koper, de verkoper gehouden is om een gedeelte van de koopsom terug te betalen. Andersom, indien meer wordt gegenereerd dan gegarandeerd, dan kan dat betekenen dat meer moet worden betaald door de koper.

Belang bij juiste formulering

Partijen dienen het begrip ‘omzet’ zorgvuldig te formuleren. Daarmee wordt voorkomen dat partijen het begrip ‘omzet’ verschillend interpreteren.

In een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is aan de orde gekomen wat onder ‘handelsomzet’ verstaan dient te worden. Normaliter moet dit opgevat worden als omzet die voorkomt uit handel van een onderneming. In het betreffende geval was sprake van een aandelentransactie, waarbij de koper de huuropbrengsten van een bedrijfsruimte die bij de verkochte onderneming behoorde niet aangemerkt had als handelsomzet. De verkoper was het hier niet mee eens. Bij een nadere beoordeling door de rechter is geoordeeld dat in onderhavig geval de huuropbrengsten niet onder handelsomzet vielen.

Hoe bepaal je de inkoopwaarde van de omzet?

Wat partijen verder verdeeld hield was de uitleg van het begrip ‘inkoopwaarde van de omzet’. Koper meent dat vrachtkosten en invoerrechten tot de inkoopwaarde gerekend moeten worden. In de overnameovereenkomst is geen nadere beschrijving gegeven aan het begrip inkoopwaarde van omzet. De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat kostprijs niet hetzelfde is als kosten van inkoop. Onder kosten moet volgens de rechtbank begrepen worden de inkoop die direct en eenvoudig te herleiden zijn tot kosten die direct voortvloeien uit de inkooptransacties. Hier vallen bijvoorbeeld invoerrechten en transportkosten onder.

Juridisch advies

Zoals hierboven aangegeven, is het verstrekken van omzetgaranties een goede impuls voor de verkoper om de verwachtingen van de koper zeker te stellen. Het is echter wel belangrijk om het begrip ‘omzetgarantie’ zorgvuldig te formuleren. HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Heeft u naar aanleiding van dit blog nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij staan u graag bij!

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten