HAUT Legal & Tax advocaten

Aanzegvergoeding

Aanzegvergoeding

Als de werkgever de aanzegging  vergeet, dan heeft dat geen gevolgen voor het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst. De sanctie op het niet-nakomen van de aanzegverplichting is het betalen van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer. Dit wordt de aanzegvergoeding genoemd. Deze vergoeding bedraagt één maandsalaris als de werkgever niet heeft aangezegd en een vergoeding naar rato als de werkgever te laat heeft aangezegd. Betaalt de werkgever niet, dan moet de werknemer binnen deze twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen om betaling af te dwingen, dit is een vervaltermijn.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten