HAUT Legal & Tax advocaten

Advocaten

Advocaten

Advocaten (ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd) geven juridisch advies en treden op voor cliënten wanneer deze bij een rechtszaak betrokken zijn. Ook verlenen zij rechtsbijstand. Bij sommige procedures is het verplicht om je door een advocaat te laten bijstaan.

Elke advocaat heeft een rechtenstudie afgerond en moet in de eerste drie jaar van zijn carrière de beroepsopleiding van de Nederlandse orde van Advocaten afronden. Op advocaten is de Advocatenwet van toepassing en zij moeten zich houden aan de Gedragsregels voor Advocaten om te waarborgen dat zij het advocatenvak met voldoende integriteit uitoefenen.

Een van de belangrijkste fundamentele regels is dat advocaten verplicht zijn zich te houden aan hun beroepsgeheim. Dat houdt in dat zij vertrouwelijke informatie van hun cliënten niet zonder toestemming mogen delen met derden. Hierdoor kan een cliënt er onvoorwaardelijk op vertrouwen dat alles wat deze zijn advocaat toevertrouwd, tussen hen blijft. Met het beroepsgeheim wordt ook voorkomen dat een advocaat kan worden gedwongen om in een procedure tegen zijn (voormalig) cliënten te getuigen.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten