HAUT Legal & Tax advocaten

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer je ziek bent, of om andere redenen je normale arbeid niet kunt verrichten ben je arbeidsongeschikt. De gevolgen hiervan hangen af van de specifieke situatie.

Wanneer je net ziek bent geworden is het zaak om dit zo snel mogelijk te melden bij je werkgever. Meestal moet de werkgever je doorbetalen tijdens kortdurige ziekte. Je werkgever is ook verantwoordelijk voor je re-integratie.
Als je geen werkgever hebt kun je in sommige gevallen een ziektewet-uitkering krijgen van het UWV.

De loonbetalingsplicht van werkgevers duurt twee jaar. Om het inkomstenverlies hierna op te vangen kun je aanspraak maken op een WIA-uitkering. Deze valt uiteen in twee soorten: WGA voor zieken die in de toekomst weer kunnen werken en IVA voor zieken die blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Het UWV voorziet in een handig stappenplan om te bepalen waar je aanspraak op maakt.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten