HAUT Legal & Tax advocaten

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de uitzondering en geldt daarom alleen als een werkgever en een werknemer dat uitdrukkelijk met elkaar overeenkomen. Het overeenkomen van een bepaalde tijd kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden uitgedrukt in jaren, maanden, weken of zelfs in dagen of uren. Ook kan de duur worden gekoppeld aan de looptijd van een bepaald project, aan bepaalde tijdelijke werkzaamheden of bijvoorbeeld aan de vervanging van een werknemer die afwezig is in verband met zwangerschapsverlof of ziekte.

Alleen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden duurt, mag een proeftijd worden overeengekomen. Voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag dat niet.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op verschillende manieren eindigen, maar eindigt normaliter van rechtswege op de datum waarop de bepaalde tijd verstrijkt of op de datum waarop het project, de tijdelijke werkzaamheden of de vervanging eindigt.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten