HAUT Legal & Tax advocaten

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

De voorwaarden die zijn afgesproken met je werkgever heten arbeidsvoorwaarden. Deze zijn onder te verdelen in primaire en secundaire voorwaarden.
De primaire arbeidsvoorwaarden bevatten de kernafspraken omtrent de arbeidsverhouding. Denk hierbij aan salaris, werktijden, vakantiedagen en contractduur.
Alle randvoorwaarden en beloningen die bovenop het loon komen vallen onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over verlofdagen, reiskosten, bonussen en pensioenregelingen.

De primaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen in de arbeidsovereenkomst, of in een cao staan.
Tot slot bestaan er nog flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij heb je zelf de keuze van welke voorwaarden je gebruik wil maken. Een voorbeeld hiervan is het als verlof opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten