HAUT Legal & Tax advocaten

Bankgarantie

Bankgarantie

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de bank en een begunstigde partij. In deze overeenkomst staat de bank garant voor een bedrag dat de wederpartij van de begunstigde partij, oftewel de aanvrager van de bankgarantie, is gehouden te betalen aan de begunstigde partij. Indien het om het leveren van een prestatie gaat staat de bank garant voor vergoeding van de geleden schade als de wederpartij zijn verplichting niet nakomt. De bank dient op eerste (schriftelijke) verzoek van de begunstigde partij het in de overeenkomst opgenomen bedrag aan de begunstigde partij te voldoen. Hierdoor ontstaat tevens op dat moment een financiële verplichting tussen de wederpartij en de bank. De bekendste bankgarantie is degene die is opgenomen in meeste koopovereenkomsten voor huizen. De bank staat dan garant als de koper zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet nakomt; dit ter vervanging van de waarborgsom. Een soortgelijke vorm is de huurgarantie; deze ziet op de betaling van huurtermijnen. Als een huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder op dat moment de bankgarantie inroepen.

De wet kent geen bepalingen of regels omtrent de bankgarantie, waardoor deze volledig zelf in te vullen is in de betreffende overeenkomst.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten