HAUT Legal & Tax advocaten

Besloten vennootschap

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon waarvan het kapitaal in aandelen verdeeld is die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan namelijk op naam.

De BV verschilt niet veel van de naamloze vennootschap (NV). Zo zijn aandeelhouders in een NV ook niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, die het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal hebben volgestort overstijgen. Een belangrijk verschil is dat de aandelen van de nv in beginsel wel vrij overdraagbaar zijn.

Overigens is de beperkte overdraagbaarheid van bv-aandelen niet meer wettelijk verplicht. De statuten van een bv hoeven sinds de invoering van de flex-bv geen aanbiedingsregeling of blokkeringsregeling meer te bevatten. In de praktijk houdt de blokkeringsregeling bij een BV in dat de zittende aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder dienen goed te keuren; ook als deze de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt. De statuten van een NV kunnen daarnaast ook een dergelijke blokkeringsregeling bevatten.Het bestuur dient tevens in een aandeelhoudersregister bij te houden welke (rechts)personen voor welk bedrag en met hoeveel aandelen in het kapitaal van de BV deelnemen.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten