HAUT Legal & Tax advocaten

Bevrijdende verjaring

Bevrijdende verjaring

Naast de mogelijkheid van verkrijgende verjaring, kan de eigendom van een goed ook worden verkregen door middel van bevrijdende verjaring. De cumulatieve criteria hiervoor staan in artikel 3:105 en 106 BW:

– Bezit van de grond ten tijde van het aflopen van verjaringstermijn van 20 jaar.
– Goede trouw is niet vereist, maar er mag geen sprake zijn van kwade trouw.
– De verjaringstermijn van 20 jaar is verlopen.

Bij bevrijdende verjaring wordt de bezitter ten tijde van het aflopen van het verjaringstermijn van rechtswege de eigenaar. Onafgebroken bezit is dus niet vereist. Wat er is gebeurd tijdens de verjaringstermijn van 20 jaar doet niet ter zake. Ook belangrijk is dat goede trouw niet is vereist. Bevrijdende verjaring is dus mogelijk ook indien de bezitter redelijkerwijs kon weten dat het goed aan iemand anders toebehoorde. Dit strekt echter niet tot kwade trouw. Bevrijdende verjaring is niet mogelijk wanneer de bezitter wist dat het goed aan iemand anders toebehoorde.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten