HAUT Legal & Tax advocaten

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In je vaste arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding staan. Dit is een verbod om als werknemer soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen na beëindiging van het dienstverband. Hierdoor mag je in feite na je dienstverband geen concurrentie vormen voor je eerdere werkgever. Een dergelijk beding is dan ook gebruikelijker bij dienstverbanden waar de werknemer bedrijfsgevoelige informatie tot zich krijgt.

Een concurrentiebeding moet ook grenzen bevatten, zoals bijvoorbeeld de straal waarbinnen het geldt of het geografische gebied waar die werkzaamheden verboden zijn. Tevens moet een concurrentiebeding aanduiden hoe lang een werknemer geen of beperkt werkzaamheden mag verrichten. Ook kan alleen een concurrentiebeding worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Omdat een concurrentiebeding het grondrecht van vrije arbeidskeuze beperkt mag dit alleen maar worden bedongen bij vaste contracten. Werknemers in vast dienstverband hebben dan ook aanzienlijk meer baanzekerheid dan werknemers met tijdelijke dienstverbanden. Een concurrentiebeding is dus niet mogelijk bij tijdelijke contracten, omdat dit de werknemer teveel zou benadelen. Hier is slechts één uitzondering op; het geval waarin de werkgever in het contract motiveert waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Samengevat is een concurrentiebeding alleen geldig als het:

  • schriftelijk is overeengekomen;
  • met een werknemer die meerderjarig is; en
  • is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of;
  • is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin staat dat en waarom de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van dit specifieke beding met deze specifieke werknemer.


Ook al voldoet een concurrentiebeding aan alle eisen, dan nog kan een rechter bepalen dat de werknemer zich daar niet of niet helemaal aan hoeft te houden. De rechter kan ook beslissen dat de werkgever die de werknemer aan het beding wil houden, de werknemer financieel moet compenseren.
De regels die gelden voor concurrentiebedingen gelden ook voor het relatiebeding en poaching- (of antiwervings)beding. Deze zijn vergelijkbaar met concurrentiebedingen. Een relatiebeding verbiedt werknemers contact te onderhouden met relaties van de voormalige werkgever. Poachingsbedingen verbieden werknemers om medewerkers van de voormalige werkgever te werven.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op!

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten