HAUT Legal & Tax advocaten

Convenant

Convenant

In een echtscheidingsconvenant worden afspraken vastgelegd over de gevolgen van de echtscheiding. Ex-partners die in onderling overleg afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de alimentatie, verdeling van de gemeenschap en de kinderen, kunnen deze afspraken door onze gespecialiseerde advocaten laten vastleggen. Het is dan niet meer nodig om op de zitting van de rechtbank te verschijnen. In veruit de meeste gevallen zal de rechtbank dan beslissen conform de afspraken die zijn gemaakt. Het is daarbij mogelijk om gezamenlijk ons kantoor te benaderen of alleen, waarna we in overleg met de andere partij proberen een overeenstemming te bereiken.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten