HAUT Legal & Tax advocaten

Dagvaarding

Dagvaarding

De dagvaarding is een vorm van een exploot. Middels een dagvaarding wordt een gedaagde opgeroepen om in rechte te verschijnen in een procedure. Het is een schriftelijk stuk dat officieel moet worden overhandigd aan de ontvanger, dit heet betekening. Deze betekening geschiedt in beginsel door een gerechtsdeurwaarder en nooit digitaal. In uitzonderlijke gevallen kan de dagvaarding ook per aangetekende of gewone post worden verzonden. Belangrijk is dat een dagvaarding niet geweigerd kan worden, bij een weigering is er alsnog een kans gegeven kennis te nemen van de dagvaarding. Dit is al voldoende voor betekening. In een civiele dagvaarding staat onder andere wanneer de gedaagde moet verschijnen, de eisen of de vordering en op welke gronden hij zijn eis baseert. Als gedaagde geen acht slaat op de dagvaarding en niet in rechte verschijnt in de procedure wordt hij of zij bij verstek veelal veroordeeld in de proceskosten en wordt de vordering van de eiser door de rechter toegezegd, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten