HAUT Legal & Tax advocaten

Exploot

Exploot

Een exploot is een schriftelijke beschrijving van de ambtelijke handeling van de gerechtsdeurwaarder. Een veelvoorkomend voorbeeld is de betekening, oftewel het officieel overhandigen, van een belangrijk schriftelijk stuk zoals een dagvaarding. Een exploot bevat in ieder geval de tijd, datum en locatie van de ambtelijke handeling en een beschrijving van de ontvanger. Een deurwaardersexploot is een authentieke akte. Dit houdt in dat de echtheid, inhoud en strekking van het exploot vaststaat en niet in twijfel kan worden getrokken. Dit laatste vormt ook de meerwaarde van een exploot ten opzichte van een aangetekende brief

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten