HAUT Legal & Tax advocaten

Herstel van de arbeidsovereenkomst

Herstel van de arbeidsovereenkomst

Als de opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd is met artikel 7:669 lid 3 sub a BW, waarin de vereisten voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn opgenomen of in strijd is met artikel 7:669 lid 3 sub b BW, waarin de vereisten voor een ontslag wegens langdurige ziekte zijn opgenomen, dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om het dienstverband te herstellen.

Herstel van het dienstverband kan ook worden verzocht bij de rechter als de werkgever het arbeidscontract heeft opgezegd waarvoor hij de toestemming van het UWV niet nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de huishoudelijke hulp (artikel 7:671 lid 1 sub d BW) of na opzegging van een werknemer in het onderwijs wegens handelen of nalaten dat onverenigbaar is met de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van die instelling (artikel 7:671 lid 1 sub h BW).

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten