HAUT Legal & Tax advocaten

Inspanningsverplichting

Inspanningsverplichting

De ontvanger van partneralimentatie heeft een actieve inspanningsverplichting om zo veel als mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het gerechtshof Den Haag heeft in 2016 bepaald dat de alimentatiebetaler het recht heeft om periodiek te toetsen of de alimentatie nog wel voldoet aan de wettelijke maatstaven. Het niet voldoen aan de inspanningsverplichting kan ertoe leiden dat de partneralimentatie wordt verlaagd door het bepalen van een fictief inkomen, of zelfs het eindigen van de alimentatieverplichting. Lees meer op: link alimentatieontvanger moet zelf aan de bak!

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten