HAUT Legal & Tax advocaten

Nul-uren contract

Nul-uren contract

Bij een nul-uren contract is de werkgever verplicht om de oproepkracht (de werknemer) op te roepen wanneer er werkzaamheden voor de oproepkracht beschikbaar zijn. Deze verplichting vloeit in ieder geval voort uit het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, maar kan ook nog expliciet worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Als de oproepkracht wordt opgeroepen, is hij in principe verplicht om ook te komen werken. Voor deze verplichting is het wel vereist dat de oproep tijdig plaatsvindt. Dit is uiterlijk het wettelijke oproeptermijn van vier dagen (96 uur). Alleen bij cao kan deze termijn worden ingekort naar 1 dag (24 uur). De oproepkracht is dus niet verplicht te komen werken als hij te laat is opgeroepen.

Ook afzegging van een eerdere oproep moet minimaal vier dagen van tevoren plaatsvinden (of 1 dag bij cao). Als een oproep te laat wordt afgezegd heeft de oproepkracht recht op het loon waarvoor hij aanvankelijk was opgeroepen.

Omdat nul-uren contracten onvoordelig zijn voor werknemers, geldt er een aantal beschermingsregels. Zo hebben oproepkrachten onder andere voor elke keer dat zij worden opgeroepen recht op minimaal drie uur loon. Zelfs als zij maar voor 1 uur zijn opgeroepen om te werken.

Telkens als de arbeidsovereenkomst (per nul-uren contract) 12 maanden heeft geduurd is de werkgever verplicht om de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit aanbod moet tenminste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeid van de voorafgaande 12 maanden. De werknemer mag er dus niet op achteruit gaan in het aantal werkuren. Als de werknemer liever als oproepkracht wil blijven werken, mag hij dit aanbod natuurlijk afwijzen.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten