HAUT Legal & Tax advocaten

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Schadevergoeding is een uitzondering. Voordat er sprake is van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals genoemd in artikel 6:162 BW jo. artikel 6:163 BW:

  • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
  • De onrechtmatige daad moet de dader toe te rekenen zijn (toerekenbaar);
  • Er moet sprake zijn van schade;
  • De schade moet het gevolg van de onrechtmatige daad zijn (causaliteit);
  • De norm die geschonden is moet ertoe hebben gediend om die schade te voorkomen (relativiteit).

Indien aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, heb je recht op een schadevergoeding.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten