HAUT Legal & Tax advocaten

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Tijdens ziekte gelden er bijzondere ontslagregelingen. Zo geldt in beginsel een opzegverbod, wat inhoudt dat je niet ontslagen kan worden tijdens ziekte. Hier zijn wel grenzen aan verbonden. Zo is ontslag op staande voet nog steeds mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer je je niet houdt aan de verplichtingen die gelden tijdens ziekte, zo moet je actief meewerken aan je herstel en re-integratie.

Ook geldt het opzegverbod slechts voor twee jaar ziekte. Na deze twee jaar kun je overeenkomen dat je dienstverband stopt (een beëindigingsovereenkomst), of je werkgever moet ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst dan aan vier criteria: 1) of je langer dan twee jaar ziek bent, 2) of je niet binnen 26 weken zult herstellen, 3) of er geen aangepast werk mogelijk is en 4) of er geen andere functie binnen het bedrijf geschikt is. Slechts als aan alle vier de criteria is voldaan wordt ontslag toegestaan door het UWV.
Een andere uitzondering op het opzegverbod is een proeftijd. Binnen de proeftijd kan je werkgever je nog steeds ontslaan zonder opgave van reden. Hiernaast hoeft de werkgever een aflopend contract niet te verlengen tijdens ziekte. Het is dus mogelijk dat je tijdens ziekte geen contractverlenging krijgt.

In het geval je ziek bent en nog in dienstverband staat met je werkgever, krijg je loon doorbetaald en bouw je vakantiedagen op. In de arbeidsvoorwaarden kan staan dat er na 104 weken ziekte nog 70% van het gebruikelijke loon wordt betaald. Wanneer je ziek bent en geen werkgever meer hebt kan er in de meeste gevallen een ziektewetuitkering worden aangevraagd.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten