HAUT Legal & Tax advocaten

Re-integratie

Re-integratie

Bij langdurige ziekte is je werkgever verplicht om te helpen met re-integreren. Je start dan samen met je werkgever een re-integratietraject zodat je zo snel mogelijkheid weer kunt werken. Hierbij moet een bedrijfsarts of de arbodienst worden ingeschakeld. Deze stelt de ziekte vast en schrijft adviezen. Aan de hand van deze adviezen moet een plan van aanpak worden geschreven.

Als werknemer ben je verplicht goed mee te werken aan dit traject. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je tijdelijk ander werk moet verrichten. Ook de werkgever moet actief helpen door bijvoorbeeld ander (passend) werk te zoeken, al dan niet buiten het bedrijf.
Het is heel belangrijk voor de werkgever om een re-integratieverslag bij te houden. Als na twee jaar ziekte een WIA-uitkering wordt aangevraagd moet de werkgever kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Als dit verslag incompleet of gebrekkig is, kan het UWV besluiten dat de werkgever het loon nog maximaal 1 extra jaar moet doorbetalen tijdens de ziekte.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten