HAUT Legal & Tax advocaten

Relatiebeding

Relatiebeding

Een relatiebeding zorgt ervoor dat de werknemer bij uitdiensttreding niet de zakelijke relaties van de werkgever met zich mee mag nemen. Een dergelijk beding kan op veel manieren worden ingezet, van heel strikt tot juist soepel. Zo kan er een hoge boete worden afgesproken bij het overtreden van een relatiebeding.
Er is vaak discussie over wat als een relatie wordt gezien. Daarom kan het verstandig zijn dit te verduidelijken in het beding zelf. Soms wordt zelfs een concrete lijst met relaties opgenomen.

Een relatiebeding wordt gezien als een vorm van een concurrentiebeding. Daarom zijn dezelfde voorwaarden van toepassing voor het aangaan hiervan. Zo kan het alleen schriftelijk worden overeengekomen. Verder kan dit alleen met een meerderjarige werknemer. Tot slot moet deze werknemer een contract voor onbepaalde tijd hebben. Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan is een relatiebeding in principe niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is als de werkgever schriftelijk motiveert waarom het een zwaarwegend bedrijfs- of dienstverband heeft bij het overeenkomen van dit specifieke beding met deze specifieke werknemer.
Belangrijk is nog dat het relatiebeding niet geldig is als er sprake is van een onterecht ontslag. Dit houdt in dat wanneer de werkgever na het ontslag een schadevergoeding moet betalen, de werknemer niet gehouden kan worden aan het relatiebeding. Ook de rechter kan een relatiebeding, om verschillende redenen, geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten