HAUT Legal & Tax advocaten

Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunnen personen die samen in één woning wonen, afspraken maken over de financiën en de gevolgen van de samenleving in de breedste zin van het woord. Daarbij hoeft niet per definitie sprake te zijn van een affectieve relatie; ook familieleden die samenwonen kunnen een samenlevingscontract (laten) opstellen.

Het samenlevingscontract vertoont vaak veel gelijkenissen met huwelijkse voorwaarden. Vaak wordt bijvoorbeeld bepaald hoe de verdeling van de kosten van de huishouding wordt geregeld, de verdeling van de bankrekeningen en andere bezittingen, vergoedingsrechten, een pensioenverdeling etc.

Tevens is nog een onderscheid te maken tussen een notarieel samenlevingscontract en een niet-notarieel samenlevingscontract. De tweede vorm is niet gebonden aan enig vereiste en kan ook zonder tussenkomst van een derde door jullie zelf worden opgesteld. Banken en pensioenfondsen vragen echter vaak om een notarieel samenlevingscontract. Ook afspraken met betrekking tot het overlijden van een van de partners zijn slechts geldig indien de notaris je samenlevingscontract heeft opgesteld.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten