HAUT Legal & Tax advocaten

Stichting

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die beoogt een in de statuten bepaald doel na te streven. De stichting wordt opgericht middels een notariële akte door één of meerdere (rechts)personen en moet worden geleid door een bestuur. In de akte van oprichting wordt vastgelegd wat de naam is, welk doel de stichting nastreeft, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, de vestigingsgemeente en hoe het geld van de stichting zal worden besteed.

Algemeen bekende stichtingen zijn bijvoorbeeld Amnesty International, Stichting Tegen Zinloos Geweld en Anne Frank Stichting.

Elke stichting opereert zonder winstoogmerk. Het is namelijk verplicht om gemaakte winsten te besteden aan het doel (die beschreven staat in de statuten). Het is daarnaast ook mogelijk dat de bestuurders op de loonlijst staan, al is dit ongebruikelijk. Meestal krijgen zij alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten (onkostenvergoeding). Wanneer de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft is het zelfs niet toegestaan om de bestuurders op de loonlijst te plaatsen.

In Nederland staan op dit moment ongeveer 40.000 stichtingen ingeschreven in het handelsregister.

HAUT Legal & Tax heeft de kennis in huis om stichtingen te ondersteunen bij in- of externe conflicten. Ook kunnen wij het bestuur adviseren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de pagina over het expertise gebied Onderneming, Aandeelhouders en Bestuurders. Wil je graag meer informatie of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen dan kun je altijd direct vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten