Turboliquidatie

Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Bij de liquidatie van een vennootschap zit er veel tijd en kosten in de vereffening van de baten. In het geval er geen baten meer zijn, is vereffening ook niet vereist. Dan is een snellere en voordeligere manier van liquideren de turboliquidatie. Hiermee wordt de onderneming ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, op grond van artikel 2:19 BW.

Voor een juiste turboliquidatie moet een aantal stappen worden doorlopen. Allereerst is een ontbindingsbesluit van de bestuurders/algemene vergadering nodig. Dit besluit heeft effect indien de onderneming geen baten heeft. Onder baten wordt verstaan: eigen vermogen, activa, aandelenkapitaal en vorderingen op aandeelhouders. Ook moeten bankrekeningen gesloten worden. Naar de letter van de wet mogen er wel schulden bestaan, maar dit wordt streng afgeraden. Het ontbinden van een vennootschap terwijl er nog schuldeisers zijn kan namelijk een grond zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.
Tot slot moet de turboliquidatie worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. Dit gaat middels een 17a formulier. Hierin wordt ook een bewaarder van de boeken aangesteld. De onderneming is opgehouden te bestaan op het moment dat er geen baten meer aanwezig waren.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Meer informatie?
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten