HAUT Legal & Tax advocaten

Vakantiedagen

Vakantiedagen

Het minimum aantal vakantiedagen voor werknemers is bij wet geregeld. Je hebt recht op viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een werknemer met een vijfdaagse werkweek heeft op grond van de wet dus aanspraak op twintig vakantiedagen per jaar (viermaal vijf dagen). Werkt een werknemer drie dagen per week, dan heeft hij recht op twaalf vakantiedagen per jaar (viermaal drie dagen). Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Deze opbouw loopt ook door tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte. Ongebruikte wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die bijvoorbeeld in 2020 zijn opgebouwd, zijn komen te vervallen op 1 juli 2021 (in de cao kan hier in het voordeel van werknemer van worden afgeweken).

Je kunt meer vakantiedagen overeenkomen met je werkgever. Dit heten dan bovenwettelijke vakantiedagen. Over de opbouw en verjaringstermijn hiervan kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten