HAUT Legal & Tax advocaten

Vergoedingsvordering

Vergoedingsvordering

Een vergoedingsvordering is het recht van de ene partner op de andere om een geldsom terug te vorderen, omdat deze voor de ander iets heeft betaald uit zijn of haar eigen vermogen. Onder het eigen vermogen wordt verstaan vermogen dat uitsluitend toebehoort aan een van de partners. Dit kan bijvoorbeeld bepaald zijn in huwelijkse voorwaarden of omdat een van de partners een erfenis met uitsluitingsclausule heeft ontvangen.

Voorbeelden van dergelijke betalingen zijn bijvoorbeeld:

  • De financiering van een woning die uitsluitend op naam van de ander staat;
  • Volledig de kosten van de gezamenlijke woning voldoen, terwijl het een gezamenlijke last is;
  • Investeren in de woning, terwijl het de gezamenlijke woning of de woning van de ander betreft.

Een uitwerking hiervan is als volgt:

Partijen zijn getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Zij kopen tijdens het huwelijk samen een woning voor € 500.000,-. Ter financiering van deze woning wordt een gezamenlijke hypotheek afgesloten van € 450.000,-. De resterende € 50.000,- wordt door een van de partners gefinancierd uit spaargeld dat al voor het huwelijk was opgebouwd. Op het moment van aankoop ontstaat er een vergoedingsrecht ten waarde van € 50.000,-.

Indien je getrouwd bent zorgt de wet ervoor dat je een vergoedingsrecht krijgt. In beginsel ontstaat dit recht op het moment dat je de investering verricht. Ook is het mogelijk af te spreken in de huwelijkse voorwaarden dat het vergoedingsrecht op een andere manier ontstaat of zelfs helemaal niet ontstaat.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten