HAUT Legal & Tax advocaten

Verjaringstermijn consumentenkoop

Verjaringstermijn consumentenkoop

Normaliter verjaart een vordering uit overeenkomst na 5 jaar (artikel 3:307, lid 1 BW). Als uitzondering hierop geldt een verkorte verjaringstermijn voor consumentenkoop. Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een particuliere koper en een professionele verkoper. Diensten vallen hier niet onder. Op grond van artikel 7:28 BW geldt in die gevallen een verjaringstermijn van 2 jaar. De wetgever beoogt hiermee een vorm van consumentenbescherming te bieden, omdat professionele partijen vaak een sterkere positie hebben. Sinds 14 juli 2004 geldt de verkorte verjaringstermijn ook voor gas- en energieschulden.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten