HAUT Legal & Tax advocaten

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring

Wanneer iemand zonder toestemming van de eigenaar grond in bezit neemt, is deze bezitsverschaffing in beginsel niet rechtsgeldig. Toch kan er onder omstandigheden sprake zijn van verkrijgende verjaring. In dit geval wordt de bezitter toch rechtsgeldige eigenaar. De drie cumulatieve criteria zijn gegeven in artikel 3:99BW:
– Onafgebroken bezit van de grond.
– De bezitter dient te goeder trouw te zijn.
– Het verjaringstermijn van tien jaar moet zijn verlopen.

Verkrijgende verjaring is ook mogelijk voor rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn en rechten aan toonder/order. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van drie jaar.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Teruggebeld worden?
HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten