HAUT Legal & Tax advocaten

Verrekenbeding

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een afspraak tussen partners in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. Veelal worden deze documenten verwerkt dat de gemeenschap van goederen tussen de partners is uitgesloten. Met het verrekenbeding wordt beoogd te bepalen hoe op een andere wijze overgespaarde inkomens, vermogen, bezittingen en schulden tussen de partners worden verdeeld.

Een onderscheid is te maken tussen finale verrekenbedingen en periodieke verrekenbedingen. Finale verrekenbedingen bepalen hoe overgespaard geld en/of andere vermogensbestanddelen bij beëindiging van de relatie worden verrekend. Een periodiek verrekenbeding regelt dat partners dit na een bepaalde periode (meestal jaarlijks) doen.

Een periodiek verrekenbeding dient strikt te worden nageleefd. Indien dit niet gebeurt loop je het risico dat je bij de echtscheiding alsnog moet afrekenen alsof je was gehuwd in gemeenschap van goederen (artikel 1:141 BW).

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Teruggebeld worden?
HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten