HAUT Legal & Tax advocaten

Vervaltermijn in het arbeidsrecht

Vervaltermijn in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent een aantal vervaltermijnen, bijvoorbeeld in het geval je het niet eens bent met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Je kunt dan als werknemer, afhankelijk van de situatie, een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter tot herstel van de arbeidsovereenkomst of vernietiging van de opzegging of een billijke vergoeding verzoeken. Een vervaltermijn houdt in dat jij, als werknemer, een handeling moet verrichten om jouw rechten veilig te stellen. Als je dit niet op tijd doet vervalt je recht.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten