HAUT Legal & Tax advocaten

Vordering

Vordering

Een vordering is een bedrag, product of dienst dat iemand nog tegoed heeft. Als je een vordering hebt, heeft de andere partij dus nog een verplichting jegens jou. Een vordering wordt vaak een openstaande factuur genoemd. Als je zelf nog vorderingen op anderen hebt, staan deze als debiteuren op de jaarrekening. Andersom staan vorderingen jegens jou als crediteuren op de jaarrekening. Een vordering is niet zonder meer opeisbaar, zo is het mogelijk dat er voorwaarden zijn verbonden aan het innen. Dit zijn dan voorwaardelijke vorderingen. Ook is het mogelijk dat vorderingen toekomstig zijn. Ze zijn dan nog niet opeisbaar bij het aangaan van de verbintenis.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten