Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften. Kunt u daarvoor uw accountant of belastingadviseur aansprakelijk stellen en de schade verhalen. Het antwoord op deze vraag is ja. Tot de schade behoort dan tevens de door de adviseur aan u in rekening gebrachte honoraria.

U geeft opdracht aan een accountant of belastingadviseur om uw boekhouding en belastingaangiften te verzorgen. Vervolgens krijgt u belastingcontrole en wordt door de Inspecteur een groot aantal fouten in de boekhouding en de aangiften geconstateerd, met als gevolg hoge naheffingsaanslagen en aanzienlijke boetes. Maar u had toch juist een deskundige ingeschakeld om dit te voorkomen? Kunt u de accountant of de belastingadviseur verantwoordelijk houden hiervoor en de schade op hem verhalen,. Het antwoord is ja, zo blijkt uit een recente uitspraak van De Rechtbank Midden-Nederland van 9 september 2015(C/16/382954/HA ZA 14-966. De adviseur, zo oordeelde de Rechtbank, heeft op grond van de opdracht overeenkomst de verplichting om de administratie en de belastingaangiften te verzorgen en hij dient bij de uitvoering daarvan de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. Deze zorgplicht vindt dan wel een grens in de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze moet zich als een goed opdrachtgever gedragen, in het bijzonder ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. De adviseur behoeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden immers medewerking en goede en juiste informatie van de opdrachtgever.

Feiten en omstandigheden
In de door de Rechtbank beoordeelde zaak was er sprake van een belastingcontrole, waarbij grove fouten in de boekhouding en belastingaangiften geconstateerd werden. Zo werden privé uitgaven als zakelijk verantwoord en in aangiftes aftrekposten opgevoerd die in het geheel niet aftrekbaar waren. Gevolg: naheffingsaanslagen en grote boetes. De Rechtbank oordeelde dat de opdrachtgever in deze geen blaam trof. Zij had de belastingadviseur steeds van de juiste informatie voorzien. De adviseur was de kwaaie pier. Hij was duidelijk tekort geschoten in zijn zorgplicht
jegens zijn opdrachtgever en deze tekortkoming was hem ook toe te rekenen.

Grondslag vorderingen
De opdrachtgever baseerde haar vorderingen op de adviseur op de ontbinding van de opdrachtovereenkomst. Voor deze ontbinding was voldoende dat de Rechtbank kon vast stellen dat de adviseur tekort was geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat er geen sprake van was dat deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet zou rechtvaardigen.

Bewijs, rapport van het boekenonderzoek
Het bewijs dat de adviseur tekort was geschoten was relatief simpel. Het uitvoerige rapport van de Belastingdienst n.a.v. het boekenonderzoek sprak boekdelen. In het rapport werden de vele fouten uitvoerig besproken en toegelicht. De adviseur had fout op fout gestapeld. Uit de feiten en omstandigheden bleek voorts dat er geen sprake was van verkeerde of valse voorlichting van de opdrachtgever, zodat de fouten volledig aan de adviseur toe te rekenen vielen.

Schade:

Naheffingsaanslagen
De alsnog opgelegde naheffingsaanslagen vormen geen schade. Immers als de belastingadviseur zijn werk goed gedaan zou hebben dan waren deze aanslagen even zeer opgelegd.

Boetes:
De boetes daar en tegen kunnen wel beschouwd worden als schade. Als de adviseur zijn werkzaamheden naar behoren zou hebben uitgevoerd dan zouden deze boetes immers niet opgelegd zijn.

Honorarium van de adviseur
Ook het door de adviseur aan zijn opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor zijn werkzaamheden werden door de Rechtbank als een schadepost beschouwd. Door de ontbinding van de overeenkomt zijn de partijen die betrokken zijn bij de overeenkomt gehouden om de door hen geleverde prestaties ongedaan te maken. Met andere woorden de door de opdrachtgever aan de adviseur betaalde bedragen dienen terugbetaald te worden.

Conclusie
Als uit een boekenonderzoek van de fiscus blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de boekhouding met als gevolg naheffingsaanslagen en boetes dan kunt u niet alleen de boetes op uw adviseur verhalen, maar tevens terugbetaling vorderen van het door de adviseur voor zijn werkzaamheden aan u in rekening gebrachte honorarium. Voorwaarde is wel dat u de adviseur steeds van de juiste informatie voorzien heeft en dat de fouten dus volledig aan de adviseur toe te rekenen zijn.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten