Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften

Gepubliceerd op: 20/02/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften. Kunt u daarvoor uw accountant of belastingadviseur aansprakelijk stellen en de schade verhalen. Het antwoord op deze vraag is ja. Tot de schade behoort dan tevens de door de adviseur aan u in rekening gebrachte honoraria.

U geeft opdracht aan een accountant of belastingadviseur om uw boekhouding en belastingaangiften te verzorgen. Vervolgens krijgt u belastingcontrole en wordt door de Inspecteur een groot aantal fouten in de boekhouding en de aangiften geconstateerd, met als gevolg hoge naheffingsaanslagen en aanzienlijke boetes. Maar u had toch juist een deskundige ingeschakeld om dit te voorkomen? Kunt u de accountant of de belastingadviseur verantwoordelijk houden hiervoor en de schade op hem verhalen,. Het antwoord is ja, zo blijkt uit een recente uitspraak van De Rechtbank Midden-Nederland van 9 september 2015(C/16/382954/HA ZA 14-966. De adviseur, zo oordeelde de Rechtbank, heeft op grond van de opdracht overeenkomst de verplichting om de administratie en de belastingaangiften te verzorgen en hij dient bij de uitvoering daarvan de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. Deze zorgplicht vindt dan wel een grens in de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze moet zich als een goed opdrachtgever gedragen, in het bijzonder ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. De adviseur behoeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden immers medewerking en goede en juiste informatie van de opdrachtgever.

Feiten en omstandigheden
In de door de Rechtbank beoordeelde zaak was er sprake van een belastingcontrole, waarbij grove fouten in de boekhouding en belastingaangiften geconstateerd werden. Zo werden privé uitgaven als zakelijk verantwoord en in aangiftes aftrekposten opgevoerd die in het geheel niet aftrekbaar waren. Gevolg: naheffingsaanslagen en grote boetes. De Rechtbank oordeelde dat de opdrachtgever in deze geen blaam trof. Zij had de belastingadviseur steeds van de juiste informatie voorzien. De adviseur was de kwaaie pier. Hij was duidelijk tekort geschoten in zijn zorgplicht
jegens zijn opdrachtgever en deze tekortkoming was hem ook toe te rekenen.

Grondslag vorderingen
De opdrachtgever baseerde haar vorderingen op de adviseur op de ontbinding van de opdrachtovereenkomst. Voor deze ontbinding was voldoende dat de Rechtbank kon vast stellen dat de adviseur tekort was geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat er geen sprake van was dat deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet zou rechtvaardigen.

Bewijs, rapport van het boekenonderzoek
Het bewijs dat de adviseur tekort was geschoten was relatief simpel. Het uitvoerige rapport van de Belastingdienst n.a.v. het boekenonderzoek sprak boekdelen. In het rapport werden de vele fouten uitvoerig besproken en toegelicht. De adviseur had fout op fout gestapeld. Uit de feiten en omstandigheden bleek voorts dat er geen sprake was van verkeerde of valse voorlichting van de opdrachtgever, zodat de fouten volledig aan de adviseur toe te rekenen vielen.

Schade:

Naheffingsaanslagen
De alsnog opgelegde naheffingsaanslagen vormen geen schade. Immers als de belastingadviseur zijn werk goed gedaan zou hebben dan waren deze aanslagen even zeer opgelegd.

Boetes:
De boetes daar en tegen kunnen wel beschouwd worden als schade. Als de adviseur zijn werkzaamheden naar behoren zou hebben uitgevoerd dan zouden deze boetes immers niet opgelegd zijn.

Honorarium van de adviseur
Ook het door de adviseur aan zijn opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor zijn werkzaamheden werden door de Rechtbank als een schadepost beschouwd. Door de ontbinding van de overeenkomt zijn de partijen die betrokken zijn bij de overeenkomt gehouden om de door hen geleverde prestaties ongedaan te maken. Met andere woorden de door de opdrachtgever aan de adviseur betaalde bedragen dienen terugbetaald te worden.

Conclusie
Als uit een boekenonderzoek van de fiscus blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de boekhouding met als gevolg naheffingsaanslagen en boetes dan kunt u niet alleen de boetes op uw adviseur verhalen, maar tevens terugbetaling vorderen van het door de adviseur voor zijn werkzaamheden aan u in rekening gebrachte honorarium. Voorwaarde is wel dat u de adviseur steeds van de juiste informatie voorzien heeft en dat de fouten dus volledig aan de adviseur toe te rekenen zijn.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Alexander Claus

Advocaat sinds 2004, curator en partner gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius) en arbeidsrecht (PALA), lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 3 minuten [vc_row][vc_column][vc_column_text] De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Een DGA…
10-11-2014
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten Rechtsbijstandverzekering? Vrije advocaatkeuze!  Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil…
25-09-2014
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Hoewel het aantal grote faillissementen beperkt is en omdat er een enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt is het realiseren van een doorstart uit faillissement met behoud van personeel lastiger dan ooit. Vraag is of de curator het…
14-02-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten