Belonen van werknemers in een Startup

Gepubliceerd op: 24/06/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 4 minuten

Startup

Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere manieren om werknemers te belonen of aan te trekken. Wij zetten de mogelijkheden graag voor je op een rij waarbij we tevens de voor- en nadelen benoemen.

Zonder dat er salaris bij komt kijken, kun je (nieuwe) werknemers als volgt belonen:

  • Aandelen;
  • Bonusregeling, maar dan gekoppeld aan de waarde van de aandelen;
  • Certificaten van aandelen;
  • Opties op aandelen;
  • Stemrechtloze aandelen.

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Om werknemers mee te laten profiteren in de groei van de onderneming kan een Restricted Share Units (RSU) worden overeengekomen met de werknemers. Een werknemer wordt pas aandeelhouder in de onderneming nadat hij aan bepaalde (prestatie)voorwaarden heeft voldaan en de aandelen zaan hem zijn geleverd. Een werknemer die aandelen heeft in een onderneming, heeft ook het stemrecht en mag aanwezig zijn bij de aandeelhoudersvergaderingen.

Hoe worden de aandelen uitgegeven?

In de statuten wordt vastgelegd over hoeveel aandelen de startup beschikt en wat de nominale waarde van deze aandelen is. De Algemene vergadering aandeelhouders (AvA) bepaalt of (extra) aandelen uitgegeven worden. Via een notariële akte worden vervolgens de aandelen geleverd aan een werknemer.

Voordelen

Werknemers voelen zich meer betrokken bij de onderneming. Als mede-eigenaar zullen de belangen van de werknemers parallel lopen aan de belangen van de startup.

Nadelen

Het belang van de zittende aandeelhouder(s) zal verwateren. De aandelen worden namelijk uit handen gegeven. Werknemers verkrijgen stemrecht en daarmee moet rekening worden gehouden. Ook moeten er (notariële) kosten worden gemaakt voor de uitgifte.

Bonusregeling gekoppeld aan de waarde van de aandelen

Indien je werknemers wel wilt laten mee profiteren, maar niet dat ze invloed/stemrecht krijgen in de onderneming dan kan ook worden gekozen voor Share Appreciation Rights (SAR). Dit houdt in dat werknemers een geldbedrag krijgen afhankelijk van de hoogte van de waardestijging van de aandelen van de onderneming. Het gaat hier dus eigenlijk om een ‘viritueel’ aandeel.

Hoe wordt een SAR uitgegeven?

Er wordt een SAR-overeenkomst opgesteld. In die overeenkomst wordt een formule voor de waardering van de onderneming vastgelegd. Wordt de SAR uitgeoefend dan wordt de onderneming opnieuw gewaardeerd aan de hand van de formule. Betreft het een waardestijging dan ontvangen de werknemers een bonusbedrag in geld.

Voordeel

Je hoeft geen aandelen uit te geven dus de kosten van de notaris worden bespaard. Werknemers krijgen geen stemrecht.

Nadeel

Werknemers worden geen mede-eigenaar, maar dit kan ook als een voordeel worden gezien.

Certificaten van aandelen

Bij certificeringen van aandelen worden de aandelen beheerd door een Stichting Administratiefkantoor (STAK). Dit is een alternatief voor aandelen. De stemrechten worden gescheiden van de winstrechten. De STAK wordt juridisch eigenaar en houdt de stemmen.

Hoe worden certificaten uitgegeven?

Allereerst moet een STAK worden opgericht – moet via een notaris. Daarnaast moeten ook certificaten in het leven worden geroepen en voorwaarden worden opgesteld voor de certificaathouders. Dit gebeurt eveneens bij een notaris. De STAK ontvangt de aandelen van de startup en is dus juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaten worden vervolgens verstrekt aan de werknemers.

Voordelen

Werknemers worden economisch eigenaar en niet juridisch. Het stemrecht wordt door de STAK geregeld en ligt dus niet bij de werknemer. De overdracht van een certificaat hoeft niet notarieel plaats te vinden en kan onderhands.

Nadelen

Er moet een STAK worden opgericht. Deel van de winst van de onderneming komt terecht bij de werknemers (kan ook als een voordeel worden gezien vanwege de extra betrokkenheid).

Opties op aandelen

Werknemers kunnen tegen een vooraf bepaalde prijs aandelen kopen. Als de aandelen stijgen dan stijgt de optie op de aandelen ook. De prijs stijgt echter niet, want deze is vooraf vastgezet. Zo kunnen werknemers aandelen voor een relatief lage prijs kopen als de aandelen zijn gestegen. Deze afspraken worden opgenomen in een Employee Stock Option Plan (ESOP). Daarin staat ook dat de niet-uitgeoefende optie komt te vervallen als de werknemer vertrekt.

Hoe worden optierechten uitgegeven?

De optierechten worden op dezelfde manier uitgegeven als de gewone aandelen. De AvA (of een ander orgaan) is bevoegd om te bepalen of opties op aandelen worden uitgegeven. Het is verstandig om de voorwaarden op te nemen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Voordelen

De optiehouders hebben geen stemrecht. Een waardestijging van de aandelen werkt in het voordeel van de startup, maar ook in het voordeel van werknemers.

Nadelen

Er is geen risico voor werknemers waardoor werknemers eventueel minder betrokken kunnen zijn.

Stemrechtloze aandelen

De naam zegt het al het is een aandeel waaraan geen stemrecht is verbonden. De werknemers als aandeelhouders hebben in de AvA geen stemrecht, echter mogen wel aanwezig zijn bij de vergadering.

Hoe worden de stemrechtloze aandelen uitgegeven?

Op twee manieren kunnen de stemrechtloze aandelen worden uitgegeven. De eerste mogelijkheid is dat in de statuten staat dat de aandelen kunnen worden uitgegeven. De andere mogelijkheid is dat de statuten worden gewijzigd indien niets hierover is opgenomen. Alle aandeelhouders moeten dan wel akkoord gaan met het feit dat de stemrechten worden ontnomen.

Voordelen

Er is geen stemrecht. Stemrechtloze aandelen zorgen voor risico, wat zorgt voor meer motivatie bij werknemers.

Nadelen

Transacties van de stemrechtloze aandelen kunnen alleen via de notaris worden geregeld.

Fiscale gevolgen

De hierboven genoemde mogelijkheden brengen verschillende fiscale gevolgen met zich mee, zowel voor werkgever als werknemers. Deze zullen we in een volgende blog voor jou in kaart brengen.

Benieuwd welke van bovenstaande varianten het best bij jouw onderneming past en wat de fiscale gevolgen zijn neem dan contact op met Janthijn Siebert en Bert Becker.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Faillissement en herstructurering
Leestijd: < 1 minuut Vanaf 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid een onderhands akkoord met hun schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor kunnen schulden worden gesaneerd en kan een dreigend faillissement…
01-06-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 4 minuten Wij krijgen op kantoor veel vragen binnen over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid en de aanstaande en te verwachten wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Door de regering en in de media worden diverse data geroepen….
14-02-2014
Nieuws
Leestijd: 2 minuten In de praktijk rijst geregeld de vraag hoe, als de huurovereenkomst voorziet in een automatische indexering, gehandeld moet worden als de verschuldigde verhogingen jarenlang niet betaald zijn zonder dat de verhuurder daarover geklaagd heeft. Hiervoor bestaan nog steeds…
22-01-2020
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten