Beperking stuiting verjaringstermijn

Gepubliceerd op: 14/06/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Om te voorkomen dat een schuldeiser door het verstrijken van een verjaringstermijn zijn rechten verliest, biedt de wetgever de mogelijkheid om een verjaringstermijn als het ware op te rekken. Dit wordt ‘stuiten van de verjaring’ genoemd. Stuiten is mogelijk zolang de maximale wettelijke termijn tot het instellen van een vordering nog niet is verstreken. De lopende verjaringstermijn wordt door de stuiting afgebroken en een dag na de stuitingshandeling begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Een stuitingshandeling moet voldoen aan de daaraan in de wet gestelde eisen.

Schuldenaren zullen – wanneer jegens hen een vordering wordt ingesteld en indien daar de omstandigheden naar zijn – een beroep doen op verjaring van de vordering van de schuldeiser. Eerder was al geoordeeld dat een beroep op verjaring in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Recentelijk heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat die strijdigheid ook kan bestaan bij een beroep op stuiting van de verjaring door de schuldeiser!

Hoewel de wet geen beperkingen kent ten aanzien van het aantal keer dat de verjaring mag worden gestuit, heeft de rechtbank geoordeeld dat het onder omstandigheden in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om de verjaring gedurende een lange periode te stuiten. De casus was als volgt:

Een ex-werknemer is in 2001 ontslagen, nadat de werkgever daartoe toestemming had verkregen van het CWI. De verjaringstermijn in het arbeidsrecht tot het instellen van een vordering wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ bedraagt volgens de wet zes maanden. Gedurende negen jaren is de verjaringstermijn door de ex-werknemer telkens rechtsgeldig gestuit. De rechtbank heeft geoordeeld dat het naar de regels van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als de mogelijkheid tot het instellen van een vordering meer dan negen jaar zou kunnen worden opengehouden. Zeker gezien het feit dat er in het betreffende geval nauwelijks omstandigheden zijn die zo’n lang uitstel rechtvaardigen. De vordering van de ex-werknemer wordt dan ook afgewezen.

Gevolg van deze uitspraak is dat een beroep op stuiting van de verjaring moet – wil de stuiting in stand blijven – niet alleen tijdig en in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke vereisten zijn, de stuiting moet ook gebaseerd zijn op redelijke gronden om haar te kunnen rechtvaardigen. Wees daar dus bewust van.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten