Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening

Bij faillissement van een B.V. zal de curator onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk is wegens onbehoorlijke taakvervulling. Op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. artikel 2.394 BW wordt het te laat publiceren van de jaarrekening gezien als onbehoorlijke taakvervulling en wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

Wanneer aansprakelijkheid wordt aangenomen kan dit betekenen dat de bestuurder de tekorten van de B.V. moet vergoeden aan de schuldeisers van de B.V.

De vraag is of het enkel te laat publiceren van de jaarrekening de bestuurder aansprakelijk maakt. Er bestaat namelijk geen aansprakelijkheid als het te laat publiceren van de jaarrekening wordt beoordeeld als een onbelangrijk verzuim. Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. In dit geval was de jaarrekening 1 maand te laat gepubliceerd en dit kwam volgens de bestuurder door een misverstand.

De Hoge Raad stelt voorop dat het niet tijdig publiceren van de jaarrekening in beginsel betekent dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld. Dit geldt ook als het belang van publicatie niet erg groot is doordat er bijvoorbeeld weinig klanten en relaties zijn. Het bestuur moet maatregelen treffen om de nakoming van tijdige openbaarmaking van de jaarrekening te waarborgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn. De Hoge Raad zegt dat de bestuurder een ‘aanvaardbare verklaring’ zal moeten hebben. Het gaat hierbij om de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid. Hoe langer de termijn is verstreken hoe zwaarder de eisen zijn die worden gesteld aan de ‘aanvaardbare verklaring’. De Hoge Raad verwijst in dit geval de zaak door naar het Gerechtshof om te onderzoeken of er sprake is van een ‘aanvaardbare’ verklaring.

Welke termijnen gelden voor publicatie na invoering Flex B.V.?

In beginsel moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opgesteld worden. Na invoering van de Flex B.V. is vastgelegd dat in het geval alle aandeelhouders ook bestuurders zijn van de B.V. de jaarrekening automatisch goedgekeurd is. Voorheen kon de publicatie nog twee maanden uitgesteld worden in verband met deze goedkeuring door de aandeelhouders. In het geval de aandeelhouders en bestuurders verschillende personen zijn dan kan de publicatie nog twee maanden worden uitgesteld in verband met de goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders.

De vaststelling van de jaarrekening mag maximaal 6 maanden worden uitgesteld.

Na het opstellen van de jaarrekening moet er binnen 8 dagen gepubliceerd worden. Uiterlijk moet dus binnen 11 maanden en 8 dagen de jaarrekening gepubliceerd worden. In het geval het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar dan moet de jaarrekening uiterlijk op 8 december van ieder jaar gepubliceerd worden bij de Kamer van Koophandel. Alleen wanneer de aandeelhouders en bestuurders verschillende personen zijn kan publicatie nog twee maanden extra uitgesteld worden.

Bij Haut Legal & Tax kunt u terecht voor advies bij geschillen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen en publiceren van een geldige jaarrekening.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten