Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening

Gepubliceerd op: 25/09/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bij faillissement van een B.V. zal de curator onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk is wegens onbehoorlijke taakvervulling. Op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. artikel 2.394 BW wordt het te laat publiceren van de jaarrekening gezien als onbehoorlijke taakvervulling en wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

Wanneer aansprakelijkheid wordt aangenomen kan dit betekenen dat de bestuurder de tekorten van de B.V. moet vergoeden aan de schuldeisers van de B.V.

De vraag is of het enkel te laat publiceren van de jaarrekening de bestuurder aansprakelijk maakt. Er bestaat namelijk geen aansprakelijkheid als het te laat publiceren van de jaarrekening wordt beoordeeld als een onbelangrijk verzuim. Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. In dit geval was de jaarrekening 1 maand te laat gepubliceerd en dit kwam volgens de bestuurder door een misverstand.

De Hoge Raad stelt voorop dat het niet tijdig publiceren van de jaarrekening in beginsel betekent dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld. Dit geldt ook als het belang van publicatie niet erg groot is doordat er bijvoorbeeld weinig klanten en relaties zijn. Het bestuur moet maatregelen treffen om de nakoming van tijdige openbaarmaking van de jaarrekening te waarborgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn. De Hoge Raad zegt dat de bestuurder een ‘aanvaardbare verklaring’ zal moeten hebben. Het gaat hierbij om de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid. Hoe langer de termijn is verstreken hoe zwaarder de eisen zijn die worden gesteld aan de ‘aanvaardbare verklaring’. De Hoge Raad verwijst in dit geval de zaak door naar het Gerechtshof om te onderzoeken of er sprake is van een ‘aanvaardbare’ verklaring.

Welke termijnen gelden voor publicatie na invoering Flex B.V.?

In beginsel moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opgesteld worden. Na invoering van de Flex B.V. is vastgelegd dat in het geval alle aandeelhouders ook bestuurders zijn van de B.V. de jaarrekening automatisch goedgekeurd is. Voorheen kon de publicatie nog twee maanden uitgesteld worden in verband met deze goedkeuring door de aandeelhouders. In het geval de aandeelhouders en bestuurders verschillende personen zijn dan kan de publicatie nog twee maanden worden uitgesteld in verband met de goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders.

De vaststelling van de jaarrekening mag maximaal 6 maanden worden uitgesteld.

Na het opstellen van de jaarrekening moet er binnen 8 dagen gepubliceerd worden. Uiterlijk moet dus binnen 11 maanden en 8 dagen de jaarrekening gepubliceerd worden. In het geval het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar dan moet de jaarrekening uiterlijk op 8 december van ieder jaar gepubliceerd worden bij de Kamer van Koophandel. Alleen wanneer de aandeelhouders en bestuurders verschillende personen zijn kan publicatie nog twee maanden extra uitgesteld worden.

Bij Siebert & Becker Advocaten kunt u terecht voor advies bij geschillen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen en publiceren van een geldige jaarrekening.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten